Tunngle dla programistów.









   Tunngle API to doskonały sposób na poszerzenie funkcjonalności Tunngle. Jeśli tylko potrafisz programować w jakimkolwiek języku, możesz wykazać się umiejętnościami by stworzyć coś dla Tunngle. Nie pytaj co Tunngle może zrobić dla Ciebie, pomyśl co Ty możesz zrobić dla Tunngle. 

   Przy użyciu Tunngle API możesz miedzy innymi:

  • uruchamiać Tunngle
  • zamykać Tunngle
  • minimalizować do ikonki zasobnika systemowego
  • logować się do Tunngle
  • dolaczyc do sieci 
  • otrzymać IP usera
  • otrzymać nick usera
  • otrzymać listę userow wraz z ich adresami IP w danej sieci
   API dla Tunngle działa w oparciu o bibliotekę Launcher DLL v1.0.5.0, która to biblioteka może być pobrana miedzy innymi:


   Tunngle, poprzez uruchamianie ( Launcher.exe ) może być uruchamiane przy użyciu odpowiednich parametrów i komend, co pozwala na uruchomienie Tunngle chociażby poprzez stronę www. 

   API może być używane za darmo do każdego projektu non commerce. Jeśli planujesz używać API do celów komercyjnych, powinieneś skontaktować się z twórcami pod adresem http://info@tunngle.net .

   Dokumentacja API może być pobrana pod adresem - Tunngle API Documentation . Przykłady API znajdują się pod adresem - Tunngle API Examples .

   

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz