Instalacja Hamachi na linuksie.
   Poradnik powstał w oparciu o:


http://files.hamachi.cc/linux/README

   Opisane tutaj będzie, jak zainstalować hamachi na linuksie.  Podawane tutaj będą komendy, jakie należy wpisać, aby dana czynność została wykonana. Takie komendy będę starał się wyróżnić, poprzez wstawianie tekstu pomiędzy klamry { oraz }. Nazwy katalogów i plików będą oznaczone osobnym kolorem.


Dla przykładu:


{
c:\Documents and Settings\NetworkService\
}
  
   oznaczało będzie, że w tym katalogu musisz coś wykonać. Tak samo z plikami, jak na przykład:

{
autoexec.bat
}

   oznaczać będzie, że dany plik będziesz musiał poddać edycji/wykonać go etc.


Dlatego też, jeśli zobaczysz taki tekst:

{
/dev/net/tun
}

   lub tez taki:

{
localhost:~# ls /dev/net/ | grep tun
tun
localhost:~#

}


   będzie to oznaczało albo ścieżkę dostępu do określonego katalogu. Chyba ze wyraźnie zaznaczę, że jest to ew. to co otrzymasz, po wykonaniu danego polecenia. Wtedy oczywiście wiesz, że tego wykonywać nie musisz.


Stare wersje procesorów - K6 lub AMD


   Jeśli przy probie kompilacji/instalacji uzyskasz błąd:

"illegal instruction"

   oznacza to, że musisz pobrać i używać wersje Hamachi napisana specjalnie pod starsze wersje procesorów. Binaria te możesz pobrać z adresu, który znajduje się w linku poniżej:


Hamachi-0.9.9.9-20-lnx-pentium.tar.gz
Procesory nowsze ... czyli instalacja właściwa


   Do poprawnego działania, Hamachi wymaga "Tuncfg" czyli wirtualnego sterownika sieciowego. Jeśli masz plik:

{
/dev/net/tun
}

   nic więcej nie musisz wykonywać. Jeśli jednak tak się nie dzieje, udaj się pod link podany poniżej, aby pobrać i zainstalować ten wymagany przez Hamachi sterownik.

http://hamachi.cc/tuntap   Instalacja "Tuncfg" dokonuje się poprzez komendę:


{
make install
}

   co zaowocuje nam instalacja sterownika w miejscu:

{
/sbin
}

   Jeśli jednak to miejsce z jakichkolwiek względówCi nie odpowiada, poddaj edycji:

{
./Makefile
}

   aby zmienić miejsce docelowe. Jeśli planujesz uruchamiać hamachi nie tylko z konta "root" , wymagane jest, aby nasz świeżo zainstalowany 'tuncfg' był uruchamiany poprzez demona. Wtedy to będzie możliwe zainicjowanie Hamachi poprawnie.  


   Skoro instalacja 'tuncfg' przebiegła pomyślnie, wpiszmy:

{
localhost:~# ls /dev/net/ | grep tun
}

   powinniśmy otrzymać nic, czyli:

{
tun
localhost:~#

}

   działa nam 'tuncfg' , czyli możemy przejść do właściwej instalacji naszego Hamachi. Instalacja Hamachi właściwa   Pobieramy nasze hamachi z linka

http://files.hamachi.cc/linux/hamachi-0.9.9.9-20-lnx-pentium.tar.gz


   Może, ale nie musi to wyglądać tak:

{
localhost:~# wget http://files.hamachi.cc/linux/hamachi-0.9.9.9-20-lnx.tar.gz
--08:58:38-- http://files.hamachi.cc/linux/hamachi-0.9.9.9-20-lnx.tar.gz
  => `hamachi-0.9.9.9-20-lnx.tar.gz'
Resolving files.hamachi.cc... 72.5.76.16
Connecting to files.hamachi.cc|72.5.76.16|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 344,866 (337K) [text/plain]

100%[====================================>] 344,866 223.11K/s

08:58:48 (222.41 KB/s) - `hamachi-0.9.9.9-20-lnx.tar.gz' saved [344866/344866]

 localhost:~#
 
}

   Rozpakowujemy poprzez komendę:

{
localhost:~# gunzip hamachi-0.9.9.9-20-lnx.tar.gz
}

   Binaria Hamachi są przygotowane pod platformę jaką wybrałeś. Binaria te zawierają skrypt, aplikacje kontrolne oraz instalacje. Aby zainstalować Hamachi w:

{
/usr/bin
}

   czyli domyślnym katalogu, wpisujemy jako "root":

{
make install
}

   Po zainstalowaniu, uruchamiamy demona 'tuncfg' tak aby możliwe było poprawne działanie hamachi, poprzez komendę:

{
sudo /sbin/tuncfg
}

   lub jeśli nie mamy 'sudo' komenda:

{
su - ; /sbin/tuncfg; exit
}

   Hamachi wymaga inicjalizacji każdorazowo na każdym koncie danego usera. To pozwala na utworzenie katalogu:

{
~/.hamachi
}

   gdzie będzie zapisany klucz, wymagany do komunikacji z serwerem pośredniczącym, konfiguracje i resztę wymaganych przez hamachi plików. Aby to zainicjować, wpisujemy:

{
./hamachi-init
}

  
Uruchamianie Hamachi


   Uruchomione Hamachi działa jako proces w tle i jest kontrolowany z konsoli poleceń. Aby uruchomić Hamachi, wpisz:

{
./hamachi start
}

   Aby zatrzymać nasze hamachi wpisujemy:

{
./hamachi stop
}

   Uruchomienie programu bez dodatkowych argumentów, zwróci nam ono następujące informacje:

{
version : hamachi-lnx-0.9.9.9

pid : 956

status : logging in

 nickname : buddy

}

   Kiedy uruchomimy hamachi po raz pierwszy, nasz proces pozostanie w trybie 'offline' . Aby włączyć w tryb 'online' wpisujemy:

{
./hamachi login
}

   Aby powrócić do stanu 'offline' wpisujemy:

{
./hamachi logout
}


   Warto dodać, że demon programu 'zapamiętuje' czy w czasie wyłączenia go(demona) był online czy offline. W zależności, w jakim trybie się znajdował w czasie zatrzymywania działania, do takiego samego trybu powróci po ponownym uruchomieniu. Jeśli więc w czasie zatrzymywania programu, był online, to podczas następnego uruchamiania automatycznie przejdzie do tego właśnie trybu. Analogicznie ma się sprawa z trybem offline.Operacje na sieciach   Po zalogowaniu się, można dołączyć do sieci, używając polecenia:

{
hamachi join [nazwa sieci] [haslo]
}

   Możesz zostać poproszony o hasło, jeśli będzie ono wymagane. Możesz także tworzyć własne sieci. Aby tego dokonać, użyj polecenia:

{
hamachi create
}

   Będziesz właścicielem każdej sieci, jaką utworzysz, i tylko Ty będziesz miał możliwość usunąć dana siec, poprzez polecenie:

{
hamachi delete [nazwa sieci]
{

   Jeśli zechcemy usunąć wybranego usera w sieci, wpisujemy:

{
hamachi evict [peer]
}

   Pamietaj, że po utworzeniu przez Ciebie sieci, lub po dołączeniu do jakiejkolwiek sieci, nie zostaniesz automatycznie połączony z ta siecią. Aby przejść w stan online w sieci, wpisz:

{
hamachi go-online [nazwa sieci]
}

   Aby przejść w stan offline w wybranej sieci, wpisz:

{
hamachi go-offline [nazwa sieci]
}

   Jeśli nie będzie Nam się chciało więcej przebywać w danej sieci, wpisujemy:

{
hamachi leave [nazwa sieci]
}

   Także i w tym przypadku, program zapamięta, w jakiej sieci jaki miałeś status. Czy w sieci x byleś online czy offline. Dlatego też, przy ponownym uruchomieniu, w sieci x będziesz miał taki status, jaki miałeś, podczas zatrzymywania działania programu.
Operacje na peerach

   Aby zobaczyć spis wszystkich sieci, w jakich się aktualnie znajdujesz, wraz z ich użytkownikami, uruchom Hamachi z parametrem:

{
./hamachi list
}

   Nazwy sieci wyszczególnione są w kwadratowych nawiasach [ oraz ]. Gwiazdka przed nazwa sieci oznacza, ze jesteś online w danej sieci:

{
* [homelan]
* 5.0.0.15
x 5.0.0.16 ronny
5.0.0.17 bubba
* 5.0.0.18 zhopa 10.0.0.100:45634

}

   Poniżej sieci, znajduje się lista peerow. Użytkownicy online będą zaznaczeni poprzez gwiazdkę * lub x przed Ich adresami IP:

* - oznacza,że połączenie jest ustanowione. W takim przypadku, adres peera będzie widoczny po prawej stronie listy.

x - oznacza, że dany peer jest w tej chwili nie osiągalny lub serwer pośredniczący nie potrafił ustanowić połączenia pomiędzy Tobą a danym peerem.

    Jeśli nick peera jest 'znany' programowi, zostanie on także pokazany, po wy-listowaniu. Aby otrzymać listę nicków użytkowników sieci, uruchom program z parametrem:


{
hamachi get-nicks
}

   Możesz także zmienić własny nick, przy użyciu polecenia:

{
hamachi set-nick
}


   Jeśli jesteś aktualnie połączony w Hamachi,zmiany zostaną wprowadzone automatycznie. W przeciwnym razie, zmiany zostaną wprowadzone przy następnym logowaniu się do serwera pośredniczącego.
Dystrybucje Linuksa

Dla użytkowników Mandriva 2006, w pliku:

{
/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ham0
}

zmień linie:

{
BOOTPROTO=dhcp
}

na:

{
BOOTPROTO=no
}

   Dzięki temu, Hamachi nie będzie pobierać nowego adresu IP, za każdym razem, jak będzie podłączać się do serwera pośredniczącego. Dotyczy to tylko wersji 2006. W wersji 2005, nie ma potrzeby dokonywania takich zmian.Inne

   Uwaga, w przypadku Ubuntu, i jemu podobnych kopii, nie ma normalnego konta root, i wszystkie komendy które wymagają root wymagają dopisania "sudo" przed komenda:

{
sudo ifconfig
}


BY IgiKovalKilka rzeczy różniących się na Ubuntu, Kubuntu i Edubuntu.Po komendzie:

{
sudo /sbin/tuncfg
}

każda komenda operacji na hamachi powinna być bez poprzedzającego ją ciągu znaków, czyli:

{
./
}

Tak więc komenda:

{
./hamachi-init
}

powinna wyglądać tak:

{
hamachi-init
}WAŻNE v.2

   Jeżeli wywołanie polecenia hamachi-init nie zwraca żadnego wyniku to znaczy, że musisz rozpakować plik binarny hamachi za pomocą UPX, a robimy to tak:

{
./upx -d ./hamachi
}

przy założeniu, że hamachi i upx znajdują się w tym samym katalogu. Użytkownicy Debiana powinni wykonać:


{
apt-get install upx-ucl
}

   Aby zainstalować upx'a wpisujemy:

{
upx -d ./hamachi
}

   Następnym krokiem jest wykonanie tego polecenia:

{
ldd ./hamachi
}

   Powinieneś zobaczyć coś takiego:

{
foxtrot:~/hamachi-0.9.9.9-20-lnx# ldd hamachi
  linux-gate.so.1 => (0xffffe000)
  libm.so.6 => /lib/tls/i686/cmov/libm.so.6 (0xb7f07000)
  libgcc_s.so.1 => /lib/libgcc_s.so.1 (0xb7efc000)
  libc.so.6 => /lib/tls/i686/cmov/libc.so.6 (0xb7dca000)
  /lib/ld-linux.so.2 (0xb7f33000)

}

   Są to nasze zależności, wymagane do uruchamiania hamachi z danymi znacznikami jak dla przykładu:

{
./hamachi login
}

   W przypadku, gdyby czegoś zabrakło, najprawdopodobniej zauważysz coś takiego:

{
libm.so.6 => not found
}
Strona, gdzie można pobrac UPX:

http://upx.sourceforge.net/

Wszystkie dostępne wersje hamachi wraz z plikami readme dostępne są pod adresem:

http://files.hamachi.cc/linux/


Hamachi od środka, czyli jak i co ustawic ?   Opisze tutaj, co możesz ustawić w hamachi. Co do czego służy. Jakie są zastosowania poszczególnych zakładek w oknie preferencji i konfiguracji Hamachi.


 WAŻNE

   Opisane tutaj opcje dotyczą Hamachi w wersji 1.0.1.5 . Nowsze wersje mogą się różnic pewnymi opcjami, innych może nie być lub mogą być dodane nowe. Powód dla którego oparłem się na tej a nie innej wersji jest dosyć znaczący. Nowsze wersje Hamachi, poczynając od wersji 1.0.2.0 maja poważny błąd, który  uniemożliwia granie poprzez Hamachi. Więcej w linku poniżej:


Konfiguracja Windows i Hamachi do grania   Każda zakładka w oknie z preferencjami będzie podzielona na sekcje, gdzie będę starał się omówić dokładnie co, gdzie i po co możesz zaznaczyć/włączyć/dopisać. Wszystkie będą miały swój własny obrazek, tak abyś mógł lepiej się zorientować w temacie, o czym teraz jest mowa. Każdy istotny szczegół będzie zaznaczony, co dodatkowo umożliwi Ci zauważenie omawianego teraz zagadnienia.
Specjalnie pominąłem kwestie mało istotne, jak zmiana własnego przezwiska, jakie będzie widniało w oknie hamachi oraz kilka pomniejszych spraw. Wierze ze sam dojdziesz, co oznaczają/co dają opcje, które tutaj nie wymieniłem, a które znajdziesz.


Hamachi - Preferencje

Preferencje - StatusImage and video hosting by TinyPic


   Jest to pierwsze okno, jakie zobaczymy po przejściu do ustawień Hamachi. W tym oknie wyświetlane są szczegółowe informacje dotyczące:

1. Podsumowanie

a) Wersja - aktualna wersja programu

   - w przypadku, jeśli mamy konto premium, możemy także zobaczyć, czy hamachi działa jako usługa systemu czy jako aplikacja w przypadku darmowego konta


b) Konto - czyli adres IP hamachi

c) Nick - nasz aktualnie wybrany nickname. Nickname ustalamy przy pierwszym uruchomieniu Hamachi zaraz po instalacji bądź poprzez klikniecie zakładki:

"Zmiana przezwiska"

2. Połączenie - znane rodzaje połączenia, jakie używa Hamachi to:

a) naturalny protokół Hamachi

b) SSL


Po kliknięciu na zakładkę:

"Szczegółowa konfiguracja"

uzyskamy dostęp do ustawień połączenia proxy/NAT . Każda zmiana wprowadzona w tej sekcji wymaga ponownego uruchomienia Hamachi.

Image and video hosting by TinyPicSzczegolowa konfiguracja


1. Połączenie poprzez Proxy - jeśli komputer uzyskuje dostęp do internetu poprzez serwer proxy, możesz tutaj:

a) ustawić na "Nieaktywne"

b) ustawić, aby Hamachi sam pobierał informacje o serwerze proxy z przeglądarki internetowej. Domyślnie jest to IE. W takim przypadku wybierz "Użyj ustawień przeglądarki internetowej"

c) albo samemu wpisać wartości, wtedy wybierasz "Ręczna konfiguracja"


2. W polu "Identyfikacja" wpisujesz login i hasło, jakie są wymagane przy połączeniu poprzez serwer proxy.3.  Połączenie poprzez NAT - Czasami zdarza się, że połączenie hamachi z jakichś względów zawodzi. Może to być przyczyna dostawcy internetowego, danej konfiguracji kompa lub z jakichkolwiek innych powodów. Tutaj możesz sam ustawić wybrane porty UDP i TCP dla połączeń przychodzących.

a) Aby ustawić port UDP zaznacz "Port UDP" i wpisz ten port tutaj.

b) Aby ustawić port TCP zaznacz "Port TCP" i wpisz tutaj ten port.WAŻNE

   Pamietaj, że porty jakie tutaj wpisałeś, MUSZĄ być portami, jakie ustawiles w swoim routerze. W przeciwnym razie nic to nie pomoże.

3. Licencja konta - Pokazuje dana licencje naszego konta Hamachi:

a) Licencja - nasz typ licencji. W przypadku licencji "Premium" pokazany jest także czas pozostały do wygaśnięcia naszej licencji.

- Premium

- Basic
   
Preferencje - Okno

Image and video hosting by TinyPic
1. Wygląd - tutaj możemy ustawić nasze Hamachi, aby:

a) Hamachi było widoczne jak inne aplikacje na naszym pasku zadań - "Pokaż okno aplikacji na pasku zadan"

b) Jeśli jesteśmy w wielu sieciach a nie chcemy przewijać sieci, w których osoby są offline, możemy zaznaczyć opcje, aby te osoby były ukryte - "Ukryj uczestników sieci będących offline"

2. Potwierdzenia - ustawimy tutaj, czy chcemy być informowani o zamknięciu Hamachi oraz czy chcemy usunąć dana osobę z sieci.

3. Domyślna etykieta uczestnika sieci - Tutaj zdecydujemy, w jaki sposób chcemy, aby obecność osób w sieciach były wyświetlane.

a) Adres sieciowy - dana osoba w sieci będzie przedstawiana jako jej adres IP Hamachi.

b) Nick - dana osoba w sieci będzie przedstawiana z nickiem, jaki sobie wybrała.

c) Własna ... - sam ustawisz jakie maja być wartości.

- $ADDR - oznacza adres IP Hamachi
- $NICK - oznacza nickname danej osoby


4. Dwukrotne klikniecie - jaka akcja zostanie podjęta przez Hamachi, jeśli dwukrotnie klikniemy na wybranej postaci. Domyślne opcje to:

a) Pingowanie

b) Wysłanie wiadomości

c) Przeglądanie zasobów danej osoby.


WAŻNE - Aby było możliwe przeglądanie zasobów, wybrana przez nas osoba musi mieć udostępnione zasoby, w przeciwnym razie Hamachi zwróci nam błąd braku zasobów do przeglądania.Preferencje - System


Image and video hosting by TinyPic


1. Uruchom Hamachi kiedy loguje się do Windows -  Pozwala nam na uruchamianie hamachi zaraz po zalogowaniu się do systemu.

a) Uruchom Hamachi jako usługę systemu .. - pokarze się nam, tylko jeśli Hamachi działa jako aplikacja. Uruchamianie Hamachi jako usługi systemu zniknie po powrocie do konta "Basic" jako ze taka opcja możliwa jest tylko dla posiadaczy konta "Premium".


Image and video hosting by TinyPic

b) Zarządzanie usługa Hamachi .. - pokarze się nam, tylko jeśli Hamachi działa jako usługa systemu.


Image and video hosting by TinyPic


- możemy tutaj ustawić, aby Hamachi było na powrót uruchamiane jako aplikacja - "Przywróć uruchamianie Hamachi jako aplikacje .."

- Kontrola dostępu - Możemy ustawić, kto z użytkowników systemu ma możliwość dostępu do Hamachi. Pamietaj, że każdy administrator ma taka możliwość.

Image and video hosting by TinyPic


Preferencje - Bezpieczenstwo


1. Bezpieczeństwo

a) Blokuj niezabezpieczone usługi Microsoft Windows - Jeśli zaznaczone, blokuje dostęp do usług takich jak DNS/WINS/Udostępnianie plików oraz innych. Jeśli ta opcja jest zaznaczona, po kliknięciu prawym klawiszem na wybranej osobie w sieci nie będzie widoczna opcja "Przeglądaj" co daje nam możliwość przeglądania udostępnionych plików. Lista zablokowanych usług wraz z portami, poniżej:

- 135, TCP and UDP (DHCP, DNS, WINS)

- 137, TCP and UDP (NetBIOS Name Service)

- 138, TCP and UDP (NETBIOS Datagram Service)

- 139, TCP and UDP (NETBIOS Session Service)

- 445, TCP and UDP (Microsoft Directory Services)

- 515, TCP (Network Printing)

- 593, UDP (RPC over HTTP)

- 1433, TCP (SQL Server)

- 1434, UDP (SQL Monitor)


Opcja ta także możliwa jest do zaznaczenia podczas instalacji Hamachi. NIE AKTUALIZACJA.

b) Blokuj domyślnie nowych uczestników sieci - Jest to przydatne w przypadku, kiedy tworzymy nowa siec i nie chcemy aby dana osoba mogła być w tej sieci połączona. Możliwe, że mamy siec wymiany plikami, i chcemy aby tylko wybrane osoby były w tej sieci.

2. Publiczny klucz RSA - Pokazuje publiczne zakodowane klucze osób w sieciach, w jakich jesteś. Możliwe jest usuniecie danego klucza z pamięci Hamachi oraz skopiowanie unikalnego "odcisku palca" danego peera. Każda taka operacja wykonywana jest poprzez klikniecie prawym klawiszem i wybranie odpowiedniej operacji.Preferencje - Wiadomości

Image and video hosting by TinyPic1. Ogólne

a) Uaktywnij

b) Pokaz okno wiadomości w pasku zadań


2. Nowa wiadomość

- Migająca ikona w zasobniku systemowym paska zadań
- Pokazuj okno wiadomości bezzwłocznie

a) Odtwarzaj dźwięk


3. Rozmaitości

a) Nie wysyłaj "pisemnego .." zawiadomienia 

b) Utrzymuj dzienniki rozmów


Preferencje - Obecność

Image and video hosting by TinyPic


1. Preferencje Online 

a) Uaktywnij - po ustawieniu tej opcji będzie możliwe ustawianie poprzez nowy przycisk, który znajduje się kolo przycisku "dołącz do sieci/twórz własna" na własne ustanawianie swojego statusu. Identycznie jak w komunikatorach. Możliwe będzie także ustawianie opcji wyświetlania wybranego peera, poprzez akcje wykonywana prawy klawiszem.

b) Pokaz status partnera w podstawowej liście

c) Przełącz na Wstrzymany po bezczynności 300 sek. - podobnie jak w podpunkcie a) z tym ze, teraz hamachi przejdzie w dany status po upływie danego czasu bezczynności. Czas ten można zmienić poprzez:

- Zmień okres bezczynności ..


UWAGA - NIEAKTYWNE 


2. Wskaźnik statusu sieci


a) Uaktywnij - będzie możliwe ustawianie własnych statusów sieci, które później można dodać do naszej sygnaturki na forum, lub na stronę www.  Ustawianie własnych statusów w postaci graficznej lub tekstowej odbywa się na stronie:
https://my.hamachi.cc/status/

Serwer pośredniczący odrzucił prośbe o zalogowanie   Bardzo prawdopodobne, iż podczas używania Hamachi 1.x, wyświetliło Ci się okienko z następująca treścią:
Free Image Hosting at www.ImageShack.us
   Jakkolwiek jest to dosyć rzadko spotykany błąd, tutaj przyjrzymy się, co może go powodować, oraz jak ten problem rozwiązać.


Serwer pośredniczący odrzucił prośbę o zalogowanie   Wymienię dwie najczęstsze przyczyny w podpunktach a i b.


a) Otrzymujesz ten błąd, ponieważ któryś z plików wymaganych do poprawnego działania Hamachi, został potraktowany jako zagrożenie. Mogło się tak stać na skutek działania oprogramowania anty-szpiegowskiego.  Teraz z racji, że wymaganego pliku brakuje, serwer nie może nawiązać poprawnego połączenia z klientem, czyli z Tobą. Możliwe jest także, że brakuje wybranego i ważnego wpisu w rejestrze. Wpisu który także odpowiada za konfiguracje/ustawienia połączenia z serwerem. 


b) Innym z rozwiązań, jest fakt, iż używałeś hamachi w wersji 1.0x, później z przyczyn tylko Tobie znanych zainstalowałeś wersje 0.9x Hamachi i później po czasie jakimś - bez względu jakim - zainstalowałeś ponownie hamachi w wersji 1.0x. W takim przypadku, serwer nawiązuje połączenie z Tobą jaki klientem i przedstawiasz mu się - serwerowi - jako wersja 1.0x. Po instalacji starszej wersji, czyli po 'downgrade' serwer ma z Tobą do czynienia ale jako starszym protokołem. A z kolei po ponownej instalacji nowszej wersji, serwer kolokwialnie mówiąc 'głupieje' i dlatego zwraca Ci błąd nie nawiązania połączenia. Ad. a. 

W temacie 

"Tworzenie kopi bezpieczeństwa naszych sieci oraz przywracanie utraconych sieci/konta na hamachi"
w którym opisałem, jak przeprowadzić backup danych konfiguracyjnych hamachi, a który to jest dostępny pod linkiem poniżej:

Tworzenie kopi bezpieczeństwa naszych sieci.


opisałem, jak można przenieść się do katalogu:

"C:\Documents and Settings\nazwa_usera\Dane aplikacji\"

Przenieśmy się tam teraz. Po odnalezieniu katalogu:

"Hamachi"

zmieniamy jego nazwę na:

"HamachiBackup"

i uruchamiamy Hamachi ponownie.


UWAGA


   Po zastosowaniu tych kroków, otrzymamy nowe konto/adres ip w Hamachi. Dzieje się tak, bo w  trakcie uruchamiania, Hamachi sprawdza za tym katalogiem, czyli za

"Hamachi"

oraz za jego zawartością, czyli za kluczami niezbędnymi w komunikacji z serwerem czy z peerami. W przypadku niewykrycia tego katalogu, bądź poprzez fakt, ze integralność tegoż została zmieniona w stopniu uniemożliwiającym Hamachi poprawna prace, następuje prośba klienta o przyznanie nowego adresu ip od serwera.

   Niestety powrót do starego konta, także poprzez stosowanie się do tego, co jest napisane w cytowanym linku nic nie da. Dzieje się tak dlatego, ze serwer nie mógł rozpoznać poprawnej wersji hamachi a co za tym idzie komunikacja była niemożliwa.


Ad. b.

   Jeśli błąd ten jest spowodowany właśnie używaniem różnych wersji hamachi, rozwiązaniem będzie programik dostępny pod linkiem poniżej:


HamachiFixUpUWAGA


   Program będzie współpracował tylko w przypadku, gdy na komputerze zainstalowana jest aktualnie wersja Hamachi 0.9x. Po pobraniu programu uruchamiamy go i w nowo otwartym oknie klikamy na

"Resolve"

i postępujemy dalej zgodnie z otrzymywanymi informacjami.


Ad2. b.

   To jest najrzadziej spotykany przypadek. Jeśli jednak poprzednie rozwiązania nic nie pomogły, rozwiązaniem ostatecznym będzie pobranie tego wpisu do rejestru, który jest dostępny pod linkiem poniżej:

Hamachi Pure Reg

   Po pobraniu tego pliku, klikamy dwa razy na nim i potwierdzamy dodanie do rejestru. Gdyby wystąpiły problemy z pobraniem, klikamy prawym i wybieramy:

"Zapisz jako ..."

   Natomiast, gdyby wystąpiły problemy z dodaniem do rejestru, klikamy prawym na tym pliku i wybieramy:

"Scal"

i potwierdzamy. I to już wszystko.


WAŻNE 


   Przy zastosowywaniu zmian z katalogiem hamachi w katalogu:

"C:\Documents and Settings\nazwa_usera\Dane aplikacji\"

czy z plikiem

" Hamachi Pure Reg"

czy z programem

" HamachiFixUp"


Hamachi MUSI BYĆ CAŁY CZAS WYŁĄCZONE. Dokonujemy tego poprzez krzyżyk w prawym górnym rogu programu.  Dopiero po zastosowaniu rozwiązania - zwykle 1 wystarczy, jeśli nie, wymagane jest kolejne - możemy włączyć hamachi.

Tworzenie kopi bezpieczeństwa naszych sieci
 Zawarte tutaj porady dotyczą Hamachi w wersji 1.x Niestety z braku czasu jak i osób chętnych do pomocy (osoby które teraz mi pomagają, skupiają się na graniu poprzez Hamachi i programy konkurencyjne i nie maja czasu, na testy. Dlatego też jeśli chciałbyś pomóc przy tym poradniku, zgłoś się proszę do mnie).   Począwszy od Hamachi w wersji 1.x wszystkie pliki konfiguracyjne, jak i klucze do każdego usera, przechowywane są w katalogu:

"C:\Documents and Settings\Nazwa użytkownika\Dane aplikacji\Hamachi"

dla Windows XP oraz dla Windows Vista/7

"c:\Users\nazwa_usera\AppData\Local\"


a nie, jak to było do tych wersji w rejestrze. Ma to na celu łatwiejsze tworzenie kopi zapasowej, jeśli rozważamy reinstalacje systemu. Teraz pojawia się pytanie, jak to zrobić. Zaczniemy najpierw od utworzenia kopi bezpieczeństwa naszych sieci jak i ustawień Hamachi.


   Możemy to wykonać na kilka sposobów. Najprostszym z nich będzie wykorzystanie mini programów, które zostały napisane z myślą o utworzeniu takiej kopi właśnie.


Hamachi Backup.hta


Pierwszym z takich programów jest hamachi backup, dostępny pod linkiem poniżej:

Hamachi_Backup.hta


   Po pobraniu pliku i po uruchomieniu pokazuje się okienko, w którym jesteśmy informowani do jakiego celu został on (program) stworzony, oraz gdzie będzie przechowywana kopia. W tym przypadku jest to:

'C:\Hamachi_Backup'


   Po jej utworzeniu, nasza kopie będziemy mogli sobie przenieść w inne, bezpieczne miejsce, gdzie będzie mogła doczekać się reinstalacji systemu i później, będzie można przywrócić nasze sieci.


Hamachi Tools

   Kolejnym mini programem, napisanym z myślą o utworzeniu kopi bezpieczeństwa jest Hamachi Tools. Tutaj także będziemy mogli zachować nasze ustawienia i sieci hamachi oraz przywrócić wcześniej utworzoną kopie. Program dostępny jest z linku poniżej:

Hamachi Tools


   Po pobraniu i uruchomieniu programu, wybieramy opcje:

'Backup Profile'

aby utworzyć kopie. W nowym oknie zostaniemy poproszeni o wskazanie lokacji, gdzie kopia ma być zapisana.

   Aby natomiast przywrócić nasze sieci i ustawienia, klikamy na opcje

'Restore Profile'

   Tutaj także zostaniemy poproszeni o wskazanie utworzonej kopi bezpieczeństwa naszych sieci i ustawień hamachi.

Za każdym razem, po wykonaniu operacji, zostaniemy poinformowani stosownym komunikatem.
Czas na ręczne robótki, czyli zrób to sam


   Tutaj, o ile nie chciało Ci się korzystać z pomocy programów, sam się dowiesz co i jak masz kliknąć, gdzie i dlaczego, aby wykonać samemu własnoręcznie kopie zapasowa sieci i ustawień hamachi. Rozpoczynamy od:

Odkrycie folderów ukrytych

   Twórcy Hamachi, zadbali aby folder z konfiguracja był ukryty. Aby udać się do miejsca, gdzie zapisane są sieci, musimy odkryć ten folder, aby moc wykonać nasz backup. Aby ułatwić sobie zadanie,  uruchomimy hamachi, przechodzimy teraz do:

"preferencje" -> "system"

i wybieramy

"Otwórz folder konfiguracji"

   Mając teraz ten katalog, możemy przekopiować go w inne miejsce, tak aby po ew. reinstalacji mieć możliwość przywrócić nasze sieci. 

Możemy także wykonać następujące czynności:

  • start -> uruchom
  • %APPDATA%


WAŻNE

   Po uruchomieniu hamachi, musimy ustawić hasło główne i pamiętać je. To pozwoli nam w przyszłości operować miedzy backupami naszych sieci.