Jak przekierować porty w routerze ?


   W poniższym wideo poradniku przedstawiam jak poprawnie przekierować porty w routerze. Dowiecie się także, jak uzyskać informacje niezbędne do zalogowania się do panelu konfiguracyjnego routera. Gdzie możecie znaleźć informacje o adres ip, jakie porty należy przekierować oraz stronę gdzie możecie znaleźć informacje dodatkowe. Zapraszam do oglądania i do komentowania.

Poradnik - jak przekierować porty w routerze

Konfiguracja komputera i Tunngle do instalacji, używania i grania.
   AKTUALIZACJA  
   Upewnij się że Tunngle jest jedynym programem zainstalowanym na komputerze. Jeśli używasz Hamachi lub podobnych, ODINSTALUJ je i uruchom komputer ponownie (WAŻNE!) przez instalowaniem Tunngle.


 Postaram się tutaj zamieścić rozwiązania, dzięki którym możesz zwiększyć swoje szanse na poprawne zainstalowanie, bezproblemowe uruchamianie oraz w większości przypadków (niektóre gry jednak wymagają innej konfiguracji, co będzie tematem innych poradników.)

   Instalacja Tunngle

    Uruchamiaj instalator jako Administrator (pamiętaj, iż uruchamianie jako Administrator wymagane jest tylko podczas instalacji, oznacza to że program może być uruchamiany na koncie z ograniczeniami.)
   Jeśli pojawi się okienko o cyfrowym podpisie sterownika kliknij na OK. W przypadku komunikatu o błędzie z cyfrowym sterownikiem, wykonaj następujące kroki:

      a.) utwórz punkt przywracania systemu.
      b.) odinstaluj Tunngle.
      c.) uruchom komputer ponownie.
      d.) przejdź do:
         - C:\Windows\system32\DRIVERS\
         - usuń plik tap0901t.sys
      e.) zainstaluj Tunngle ponownie
      f.) uruchom ponownie komputer

   Upewnij się że żadne oprogramowanie antywirusowe z funkcją ochrony rejestru lub oprogramowanie anty spyware nie przeszkodzi programowi w instalacji sterownia sieciowego.
   Może się zdążyć iż podczas instalacji helper.exe oraz tapinstall.exe będzie wymagane połączenie z internetem. Upewnij się, że firewall nie blokuje połączenia wychodzącego. W przeciwnym razie instalator może przez jakiś czas nie odpowiadać lub przerwać pracę z błędem o niepowodzeniu.
   Upewnij się, że system jest zaktualizowany do ostatniej wersji (Aktualizacje automatyczne) oraz że masz najnowsze wersje sterowników (głownie przydatne podczas grania.)
   Po zakończeniu instalowania Tunngle WYMAGANE jest aby komputer został ponownie uruchomiony przed pierwszym uruchomieniem Tunngle.
   Jeśli zamiarujesz zainstalować starszą wersję programu, lub dokonać aktualizacji poprzez instalowanie nowszej, zawsze odinstaluj poprzednią wersje programu. Po tej operacji uruchom komputer ponownie, i dopiero wtedy instaluj program. Pamiętaj iż PONOWNE URUCHAMIANIE jest wymagane po każdej operacji instalowania/odinstalowywania. Ma to na celu unikniecie problemów z uruchamianiem i konfiguracja sterownika sieciowego.
   W przypadku używania programu CFOS Speed (podobne oprogramowanie) lub w przypadku kiedy program/y ten jest niepoprawnie skonfigurowany, mogą wystąpić błędy podczas instalowania sterownika sieciowego.
   Jeśli podczas uruchamiania programu, pokazuje się okienko z wyborem sterownika sieciowego oznacza to iż sterownik systemowy ( znajdujący się w połączeniach sieciowych dla XP lub centrum sieci i udostępniania dla Vista/7 ) nie został znaleziony lub nawiązanie połączenia z tym sterownikiem zakończyło się błędem. Jeśli jednak sterownik  znajduje się na liście, jest on zaznaczony a pomimo tego ciągle pokazuje się okienko z wyborem sterownika, oznacza to iż najprawdopodobniej to firewall blokuje programowi połączenie się ze sterownikiem. Pamiętaj jednak iż wyłączenie firewalla nie wyłącza go definitywnie ( nie dotyczy się zapory systemowej.)
   Jeśli używasz programu zabezpieczającego ESET może się zdarzyć iż otrzymasz komunikat zasoby systemu są niewystarczające. Najlepszym rozwiązaniem jest tymczasowe odinstalowanie pakietu zabezpieczającego, uruchomienie komputera i ponowna instalacja Tunngle.


Konfigurowanie Firewalla

   Jeśli używasz programu PeerBlock lub programów podobnych, miej na uwadze iż może to negatywnie wpływać na uruchamianie i łączenie się Tunngle z innymi/granie poprzez Tunngle. Aby uzyskać więcej informacji, udaj się na forum PerrBlock lub forum programu, jakiego używasz.
    W przypadku używania Norton Internet Security i podczas uruchamiania programu wszystko zatrzymuje się na 'Starting the Adapter' będziesz musiał ustawić połączenie Tunngle z chronionej na zaufana w ustawieniach programu NIS. Dane wymagane do wprowadzenia:
   
      a.) Brama domyślna:
         - 7.254.254.254
      b.) Adres IP:
         - Twój adres IP z Tunngle
      c.) Maska podsieci:
         - 255.0.0.0

   Jeśli używasz ESET i program ciągle zatrzymuje się na uruchamianiu sterownika, spróbuj przełączyć ESET w trym uczenia się. Jeśli próba ta zakończy się niepowodzeniem, spróbuj utworzy strefę połączeń dla Tunngle z danymi, jakie są podane w przypadku NIS. W przypadku utworzenia takiej strefy, upewnij się, że DHCP jest włączone dla tej strefy. Jeśli i to zawiedzie, możesz wyłączyć filtrowanie treści w programie  ESET dla Tunngle.
   W przypadku używania  ESET i otrzymywania błędu [4-104] (rozwiązanie to przyda się także w przypadku problemów z graniem poprzez Tunngle) możesz usunąć wszystkie utworzone reguły i przełączyć  program w tryb uczenia się.
   Jeśli używasz PC Tools Firewall i program zatrzymuje się na uruchamianiu połączenia lub w przypadku innych błędów, możesz jak w przypadku ESET, wyłączyć filtrowanie treści dla Tunngle.
   Większość błędów związanych z uruchamianiem sterownika sieciowego, może być rozwiązana poprzez wyłączenie wszystkich innych połączeń VPN. Dotyczy to programów podobnych do Tunngle czyli Hamachi, Comodo Unite. Wippien, Garena, inne. Jeśli pomimo to dalej występuje ten błąd, przejdź do właściwości połączenia Tunngle i po odznaczaj wszystko za wyjątkiem:

      a.) Klient sieci Microsoft Networks


      b.) Protokol internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4)

   Jeśli to rozwiązanie pomoże i program będzie się uruchamiał, przejdź ponownie do ustawień sterownika Tunngle i zaznaczaj po kolei ustawienia po czym uruchamiaj Tunngle tak długo, aż znajdziesz przyczynę.
   Kiedy masz absolutną pewność że to nie firewall jest przyczyna braku połączenia, lub w przypadku kiedy nie masz firewalla (zapora systemowa Windows jest wyłączona ) wtedy możesz poczytać te rozwiązania znajdujące się w bazie wiedzy Microsoft.

      a.) Jak zresetować protokół internetowy (stos TCP/IP)

      b.) Jak ustalić, czy wystąpiło uszkodzenie klucza Winsock2, i usunąć błąd w systemach Windows Server 2003, Windows XP i Windows Vista

   Pamiętaj jednak o utworzeniu punktu przywracania w systemie, przed próbą dokonania jakichkolwiek zmian. Może to bowiem spowodować bardzo poważne szkody, jeśli coś zrobisz nie tak.

Przekierowanie portów

    Poczytaj, jeśli używasz Udostępnianie połączenia internetowego.
    W przypadku, kiedy znajdujesz się za dwoma routerami, musisz przekierować połączenie z pierwszego do drugiego routera, a następnie z drugiego do Twojego komputera.
    Zdarza się, iż w sieci domowej znajdują się dwa lub więcej komputerów, na których jest zainstalowane Tunngle. W takim to przypadku będziesz musiał dla każdego komputera-klienta Tunngle przekierować odpowiednie porty. Pamiętaj iż dla każdego będą to inne porty.
    Akademickie połączenie nie daje spokoju a jakiekolwiek dyskusje z działem technicznym kończą się na 'NIE' ? Spróbuj ustawić w programie port 17771.
   Po przekierowaniu portów, wszystko działa poprawnie przez jakiś czas by później znowu się popsuć ? Upewnij się że używasz statycznego adresu IP a nie dynamicznego. Spróbuj także wyłączyć router, odczekać chwile i na nowo go włączyć. Ma to na celu zapisanie zmian.

Uruchamianie Tunngle

   Tunngle nie musi być uruchamiane jako administrator (kolejna przewaga nad Hamachi.) Uprawnienia Administratora wymagane są tylko w przypadku instalowania programu.
   Podczas uruchamiania programu pokazuje się Niebieski ekran śmierci lub błąd [4-102] ? Bardzo prawdopodobne iż masz niezaktualizowane sterowniki w systemie lub program, który koliduje z Tunngle. Możesz sprawdzić w komunikacie błędu lub poprzez sprawdzenie w poprzez sprawdzenie w Dzienniku zdarzeń systemu Windows:

      a.) Start -Uruchom
         - eventvwr.msc

   W przypadku wykrycia błędu, musisz zaktualizować sterownik lub pozbyć się programu kolidującego z Tunngle.
   Przy korzystaniu z programu  ESET możliwe jest pojawienie się błędów [4-104] oraz [4-105]. Wtedy to zmuszony jesteś usunąć wszelkie reguły utworzone w ESET oraz przełączenie programu w tryb uczenia się.

Logowanie się do Tunngle
   Upewnij się że klawisz CAPS LOCK nie jest wyłączony. Jeśli zapomniałeś hasła do logowania, możesz odzyskać je poprzez klikniecie w 'Odzywskiwanie utraconego hasła' .
   Nie zweryfikowałeś swojego konta przy tworzeniu ? Jeśli nie otrzymałeś linku aktywacyjnego, sprawdź 'SPAM'. Jesli pomimo to nie przyszedł do Ciebie link, kliknij w 'Ponowna weryfikacja konta'.
   Problem z połączeniem, ale przed chwila wszystko działało poprawnie ? Spróbuj wymuszonego restartu programu poprzez wpisanie w wierszu poleceń:

taskkill /f /IM Tunngle.exe
net stop TunngleService
taskkill /f /IM Tnglctrl.exe
net start TunngleService

   Rozwiązaniem także może być ponowne uruchomienie komputera oraz wyłączenie, pozostawienie na parę minut wyłączonym i włączenie na nowo routera.
   Logowanie się do Tunngle zajmuje dużo czasu ? Zwykle logowanie zajmuje do 30 sekund. Jeśli Twoje logowanie się zajmuje o wiele więcej, prawdopodobnie będziesz musiał przekierować porty w routerze.
   Pomimo wszystko nie możesz się zalogować ? Upewnij się że nie jest przeprowadzana konserwacja serwera głównego. W tym czasie wszystkie sieci są wyłączone wraz z logowaniem do programu.

Nie widzisz nikogo w sieciach ( a wiem że tam są. )
   Jeśli wiesz, że kolega/koledzy znajdują się w sieci, pomimo to jednak Ty ich nie widzisz, oznacza to że będziesz musiał przekierować porty w routerze.
   Niektóre routery wymagają także konfiguracji SPI Firewall oraz SPI AntiDos Firewall. Upewnij się że Twój (nie)wymaga takiej konfiguracji.
   Upewnij się że Twój firewall zezwala na połączenie się tym aplikacjom:

      a.) Tnglctrl.exe
      b.) Tunngle.exe

   Więcej niż jeden komputer w sieci domowej ? Wymagane jest przekierowanie portów w routerze. W przypadku używania więcej niż jednego routera, wymagane jest ustawienie opisane w podrozdziale 'Przekierowanie portów.'
   Jeśli używasz routerów firm Zyxel lub Belkin bardzo prawdopodobne, iż nawet w przypadku pomyślnego przekierowania portów, w dalszym ciągu nie będziesz miał możliwości by zobaczyć znajomych w sieci. Możesz spróbować:

      a.) wyłączyć przekierowanie portów.
      b.) odznaczyć UPnP w Tunngle.
      c.) podczas uruchamiania, kiedy widzisz błąd, anuluj i uruchom program pomimo to. Może choć niektórych będziesz widział w sieciach.

Rozłączanie

   Osoby używające router TEW-432BRP mogą mieć problemy ze stabilnym połączeniem Tunngle. Dzieje się tak dlatego, iż ten szczególny model routera nie poznaje poprawnie adresu IP programu, a co za tym idzie, rozłączą po czasie. Jednak, w przypadku pozostawienia połączenia Tunngle przez dłuższy czas ( około tyg ! ) pozwoli routerowi na zapamiętanie adresu Tunngle.
   Jeśli rozłącza Cię z Tunngle, upewnij się iż we właściwościach połączenia z internetem, DHCP także jest wyłączone.  W takim przypadku prawdopodobnie będziesz musiał ustawić statyczny adres IP. Jeśli nie masz routera, wymagany będzie kontakt z dostawcą internetu.
   Jeśli rozłączania zdarzają się, a nie jest to wina DHCP, otwórz podgląd zdarzeń ( krok opisany w Uruchamianie Tunngle. ) Po lewej stronie nowo otwartego okna, wybierz 'Dziennik aplikacji' wybierz 'Aplikacje' i szukaj za błędami związanymi z Tunngle (czerwona ikonka) które nie są powiązane z czasem, kiedy rozłączania w Tunngle się zdarzały.
   Jeśli podczas korzystania z Tunngle nie możesz swobodnie przeglądać internetu, sprawdź czy OpenDNS nie będzie rozwiązaniem.
 
Nie mogę znaleźć--dołączyć--hostować gry

    Upewnij się że połączenie Tunngle jest na pierwszym miejscu w liście połączeń internetowych. Odpowiedni poradnik zamieszczony jest na blogu.
   Sprawdź także czy firewall systemowy lub inny jest ustawiony, aby przepuszczał połączenia przychodzące-wychodzące. Jeśli używasz Windows Vista/7, upewnij się że pliki wykonywalne gry (*.exe) ustawione są w sieciach:

      a.) Sieć domowa
      b.) Sieć firmowa
      c.) Sieć publiczna

w zaporze systemowej.
   Pamiętaj iż podczas grania Tunngle musi być włączone i nie może zwracać jakichkolwiek problemów podczas uruchamiania. Jeśli jakikolwiek błędy wystąpią podczas uruchamiania a Ty ich nie skonfigurujesz/rozwiążesz wpłynie to na problemy podczas grania.
   Games for Windows Live maja odgórne ograniczenie, jeśli chodzi o Ping. Upewnij się, że zastosowałeś odpowiednie rozwiązanie, aby uniknąć błędów ze zbyt wysokim pingiem.
   Upewnij się że używasz takiej samej wersji gry jak inni. Upewnij się także, że podczas aktualizacji gry postępujesz zgodnie z poradnikami. Nawet najmniejszy błąd może spowodować niemożliwość w graniu.
   Możesz użyć Tunngle Community Connection Test aby upewnić się, że Twoje Tunngle działa bezproblemowo.
   Po zalogowaniu się do programu, możesz użyć przycisku pomocy ( prawy górny róg - ? ) aby sprawdzić czy jest rozwiązanie dla gry, w którą chcesz grac. Pamiętaj iż poradniki pojawia się w momencie zalogowania do sieci.
   Jeśli jesteś posiadaczem routera D-Link DIR-655 upewnij się że w konfiguracji routera, w polu:

      a.) Advanced->Firewall Settings

jest ustawione:

      a.) UDP Endpoint Filtering: Endpoint Independent
      b.) TCP Endpoint Filtering: Endpoint Independent

Stare gry

   Jeśli masz problemy z wykrywaniem-hostowaniem gier, możesz wypróbować tych sztuczek:

      a.) Uruchom grę jako Administrator.
      b.) Użyj trybu zgodności.
      c.) Odznacz IPv6 we właściwościach połączenia Tunngle.

   Możesz także spróbować użyć tego programu - Tunngle Adapter Helper Tool [Beta] lub metody rozłączanie/ponowne łączenie, jak opisane poniżej:

      a.) Uruchom Tunngle.
      b.) Dołącz do sieci.
      c.) Wyłącz wszystkie połączenia.
      d.) Uruchom grę i zacznij hostować.
      e.) Włącz na nowo wszystkie połączenia.
      f.) Poczekaj aż Tunngle połączy się na nowo.
      g.) Poczekaj na graczy aż dołączą.

   Sprawdź:

      a.) Intercept Broadcast from all the Interfaces (ustawienia programu.)
      b.) Upewnij się że połączenie jest na 1 miejscu w połączeniach.
      c.) Poczytaj - FORCE IP FOR AN EXE.
      d.) Zobacz Broadcast Forward GUI.
      e.) Broadcast Forward wymagane będzie także Pcap.
      f.) Jeśli Twoja gra używa protokołu IPX wymagane będzie zainstalowanie tego protokołu.