Domowy serwer VPN. Cześć piąta. Wstęp do kopii zapasowej systemu. Teorii część druga.   Dużo się działo od ostatniej publikacji. W skrócie dorwałem nowa zabawkę, tablet Blackberry Playbook ( recenzja i opinia o tymże tutaj. ) Długo się bawiłem, i jestem zadowolony ( cenowo także naprawdę wyszedłem dobrze - dla porównania, najtańszy tablet z robotem, o przekątnej 9+ cala, z 3G i min 1024 ramu kosztuje o 50% ceny BP więcej. ) 

   Także zagrywam się ( na zmianę, czyli codziennie inna ) w MMO; a dokładniej w PayDay 2 oraz The Elder Scrolls Online. Oraz życie osobiste daje znać o sobie. A przecież dałem wywieszkę na drzwiach ' nie przeszkadzać do świat!' 

T   ak czy inaczej, serwer działa ( dwa tablety są połączone przy użyciu połączenia VPN ) i póki co nawet na chwile nie dostał czkawki czy spowolnił działania. Wiec wszystko działa jak należy. Nic tylko się cieszyć. Wróćmy jednak do naszego omawiania Kopii Zapasowej, doskonałym narzędziu wbudowanym w nasz serwer. Poprzednio mieliśmy trochę teorii, dzisiaj kolej na ... więcej teorii. 


Omówienie funkcji Kopia zapasowa systemu Windows Server

   Program Kopia zapasowa systemu Windows Server zawiera przystawkę programu Microsoft Management Console (MMC), narzędzia wiersza polecenia oraz polecenia cmdlet środowiska Windows PowerShell, zatem stanowi kompletne rozwiązanie zaspokajające codzienne potrzeby w zakresie kopii zapasowych i odzyskiwania. Narzędzia Kopia zapasowa systemu Windows Server można używać do wykonywania kopii zapasowej całego serwera (wszystkich woluminów), wybranych woluminów, stanu systemu, wybranych plików lub folderów oraz do wykonywania kopii zapasowej służącej do odzyskiwania systemu od zera. Istnieje możliwość odzyskania woluminów, folderów, plików, określonych aplikacji oraz stanu systemu. W przypadku awarii (na przykład uszkodzenia dysku twardego) można wykonać operację odzyskiwania systemu od zera. (W tym celu jest potrzebna kopia zapasowa całego serwera lub tylko woluminów zawierających pliki systemu operacyjnego oraz środowisko odzyskiwania systemu Windows, które umożliwi przywrócenie całego systemu na starym systemie albo na nowym dysku twardym).

   Narzędzie Kopia zapasowa systemu Windows Server umożliwia tworzenie kopii zapasowych oraz zarządzanie nimi na komputerze lokalnym lub zdalnym. Można również zaplanować automatyczne uruchamianie wykonywania kopii zapasowych.

   Narzędzie Kopia zapasowa systemu Windows Server jest przeznaczone dla wszystkich, którzy potrzebują podstawowego rozwiązania w zakresie wykonywania kopii zapasowych - od małych firm do dużych przedsiębiorstw. Jest odpowiednie nawet dla mniejszych organizacji lub użytkowników indywidualnych, którzy nie są informatykami.Zagadnienia

 • Aby użyć narzędzia Kopia zapasowa systemu Windows Server, użytkownik musi być członkiem grupy Administratorzy lub Operatorzy kopii zapasowych.
 • Niektóre zadania związane z wykonywaniem kopii zapasowej lub odzyskiwaniem należy wykonywać przy użyciu dwóch komputerów z taką samą wersją systemu Windows Server 2008 lub systemu Windows Server 2008 R2, natomiast w przypadku innych zadań na komputerach może działać dowolna z tych wersji.

 • Aby przeprowadzić odzyskiwanie stanu systemu lub całego systemu, należy użyć kopii zapasowych wykonanych w tej samej wersji systemu Windows, co w przypadku systemu odzyskiwanego. Nie można na przykład użyć kopii zapasowej z systemu Windows Server 2008 do odzyskania stanu systemu na komputerze z systemem Windows Server 2008 R2.

 • Zapora może być włączona. Jeśli użytkownik zarządza kopiami zapasowymi innego komputera za pomocą przystawki Kopia zapasowa systemu Windows Server, wpływ na połączenie z komputerem zdalnym może mieć zapora, dlatego dobrym rozwiązaniem może być zmiana reguł zapory. Zapora nie ma żadnego wpływu na pracę na komputerze lokalnym.

 • Narzędzie Kopia zapasowa systemu Windows Server nie obsługuje wykonywania kopii zapasowych danych z udostępnionych woluminów klastra ani przechowywania w nich kopii zapasowych. (Przy użyciu narzędzia Kopia zapasowa systemu Windows Server można jednak wykonywać kopie zapasowe maszyn wirtualnych z poziomu maszyny wirtualnej). 

 • Jeśli do przechowywania kopii zapasowych jest używany wirtualny dysk twardy, który znajduje się na dysku fizycznym zawierającym woluminy systemowe lub krytyczne, mogą wystąpić ograniczenia dotyczące elementów możliwych do odzyskania. Ponadto pliki woluminów wirtualnych zostaną wykluczone z kopii zapasowej, jeśli te woluminy są w trybie online.

 • Użytkownik korzystający z poprzedniej wersji funkcji kopii zapasowych (Ntbackup.exe) i planujący rozpocząć używanie nowego narzędzia (Kopia zapasowa systemu Windows Server) może napotkać następujące problemy i zmiany:

- Ustawienia tworzenia kopii zapasowych nie zostaną uaktualnione po uaktualnieniu do systemu Windows Server 2008. Będzie konieczne ponowne skonfigurowanie ustawień.

- Narzędzia Kopia zapasowa systemu Windows Server nie można używać do wykonywania kopii zapasowej plików lub folderów w woluminach, które wymagają więcej niż 2040 GB (lub 2 TB) miejsca. Kopię zapasową pliku lub folderu można jednak wykonać, jeśli rozmiar danych nie przekracza 2 TB. Na przykład można wykonać kopię zapasową 1,5 TB danych z woluminu o rozmiarze 3 TB. Jednak w wyniku odzyskiwania całego serwera lub woluminu przy użyciu kopii zapasowej zostanie ponownie utworzony wolumin o rozmiarze 2 TB zamiast 3 TB. 

- Kopię zapasową można wykonywać wyłącznie w przypadku woluminów z dysków dołączonych lokalnie, sformatowanych przy użyciu systemu NTFS.

- Kopii zapasowych nie można przechowywać na taśmach. Jednak taśmowe urządzenia magazynujące są wciąż obsługiwane w systemie Windows Server 2008. Narzędzie Kopia zapasowa systemu Windows Server obsługuje wykonywanie kopii zapasowych na dyskach zewnętrznych i wewnętrznych, nośnikach optycznych oraz wymiennych (takich jak dyski DVD), a także w zdalnych folderach udostępnionych.

- Kopii zapasowych, które utworzono za pomocą programu Ntbackup.exe, nie można odzyskiwać za pomocą narzędzia Kopia zapasowa systemu Windows Server. Istnieje jednak możliwość pobrania wersji programu Ntbackup.exe dla systemu Windows Server 2008, która jest przeznaczona dla użytkowników chcących odzyskać kopie zapasowe utworzone za pomocą programu Ntbackup.exe. Ta dostępna do pobrania wersja programu Ntbackup.exe służy wyłącznie do odzyskiwania kopii zapasowych starszych wersji systemu Windows i nie umożliwia tworzenia nowych kopii zapasowych w systemie Windows Server 2008.

Windows NT Backup - Restore Utility <- kliknij w link aby pobrac.  

Nowe funkcje 

   Narzędzie Kopia zapasowa systemu Windows Server w systemie Windows Server 2008 R2 zawiera następujące ulepszenia:

 • Większa elastyczność w zakresie możliwości wykonywania kopii zapasowych. Narzędzie Kopia zapasowa systemu Windows Server umożliwia wykonanie kopii zapasowych wybranych plików zamiast całych woluminów. Jest też możliwe wykluczenie plików na podstawie ich typu lub ścieżki. 

 • Automatyczne zarządzanie pełnymi i przyrostowymi kopiami zapasowymi. Nie jest już konieczne zarządzanie pełnymi i przyrostowymi kopiami zapasowymi. Narzędzie Kopia zapasowa systemu Windows Server domyślnie tworzy przyrostową kopię zapasową, która działa jak pełna kopia zapasowa. Z pojedynczej kopii zapasowej można odzyskać dowolny element, ale ta kopia zajmuje tylko tyle miejsca, ile potrzeba dla przyrostowej kopii zapasowej. Ponadto narzędzie Kopia zapasowa systemu Windows Server nie wymaga interwencji użytkownika do okresowego usuwania starszych kopii zapasowych w celu zwolnienia miejsca na dysku dla nowszych kopii - starsze kopie zapasowe są usuwane automatycznie.

 • Rozszerzone opcje magazynu kopii zapasowej. Zaplanowane kopie zapasowe można obecnie przechowywać w zdalnym folderze udostępnionym lub woluminie. (W przypadku przechowywania kopii zapasowych w zdalnym folderze udostępnionym jest utrzymywana tylko jedna wersja kopii zapasowej). Kopie zapasowe można przechowywać również na wirtualnych dyskach twardych.

 • Ulepszone opcje wykonywania kopii zapasowych stanu systemu i jego odzyskiwania. Za pomocą interfejsu użytkownika przystawki Kopia zapasowa systemu Windows Server można obecnie wykonywać kopie zapasowe służące do odzyskiwania stanu systemu. Ponadto funkcja pojedynczej kopii zapasowej umożliwia teraz wykonywanie kopii zapasowej zarówno stanu systemu, jak i innych danych na serwerze. Takie kopie zapasowe stanu systemu są wykonywane szybciej i wymagają mniej miejsca dla wielu wersji, ponieważ do przechowywania wersji są używane kopie w tle (podobnie jak w przypadku kopii zapasowych z użyciem woluminów) i nie są potrzebne indywidualne foldery dla każdej wersji.

 • Rozbudowana obsługa wiersza polecenia i środowiska Windows PowerShell. Polecenie Wbadmin i jego dokumentacja umożliwiają wykonanie z poziomu wiersza polecenia tych samych zadań, które można wykonać przy użyciu przystawki. Wykonywanie czynności tworzenia kopii zapasowych można również zautomatyzować za pomocą skryptów.


Zmiany dotyczące tego polecenia są takie same, jak zmiany dotyczące przystawki Kopia zapasowa systemu Windows Server.

Ponadto system Windows Server 2008 R2 zawiera zaktualizowany zbiór poleceń cmdlet środowiska Windows PowerShell dla narzędzia Kopia zapasowa systemu Windows Server, których można używać do pisania skryptów środowiska Windows PowerShell służących do wykonywania kopii zapasowych.


Obsługiwane systemy operacyjne 

   Narzędzie Kopia zapasowa systemu Windows Server jest dostępne we wszystkich wydaniach systemów Windows Server 2008 i Windows Server 2008 R2. Jednak podobnie jak inne przystawki, Kopia zapasowa systemu Windows Server nie jest dostępna w opcji instalacji Server Core systemu Windows Server 2008 R2. Aby uruchomić wykonywanie kopii zapasowych w przypadku komputerów z instalacją Server Core, należy skorzystać z polecenia Wbadmin, poleceń cmdlet środowiska Windows PowerShell dla narzędzia Kopia zapasowa systemu Windows Server lub zarządzać kopiami zapasowymi zdalnie z innego komputera.