Domowy serwer VPN. Cześć piąta. Wstęp do kopii zapasowej systemu. Teoria.

   Rozmawiałem ostatnio z administratorem, który obsługuje właśnie Windows Server 2008 R2 i powiedział, iż serwer bez ciągłej kopii zapasowej, po czasie przestaje być użyteczny. Dało mi to do myślenia - właśnie tworzenie ciągłej kopii zapasowej - i doszedłem do wniosku, iż  w przypadku mojego serwera domowego, ciągła kopia zapasowa nie ma większego sensu. 

   W moim przypadku powód jest banalnie prosty: nie będę miał na serwerze składowanego nic wartościowego - wszystko jest na dyskach zewnętrznych i / lub w chmurze ( dropbox/skydrive ) wiec nie mam potrzeby robienia kopii zapasowej serwera na okrągło. Jednak raz w miesiącu, lub w przypadku dokonania zmiany w systemie ( np utworzenie ważnego katalogu / zaktualizowanie systemu poprzez aktualizacje automatyczne / przeprowadzenie prac konserwacyjnych ) narzędzie do wykonania kopii zapasowej może zostać uruchomione, tak by zmiany nie zostały utracone. 

   Tutaj pewnie każdy ma już doświadczenie z programami do tworzenia kopii zapasowych. I zapewne każdy ma swoje ulubione narzędzia / programy, jakich używa. Ja, w tym odcinku poradnika o domowym serwerze VPN, skupie się na narzędziu, jaki wchodzi w skład Windows Server 2008 R2 ( jakkolwiek nie jest domyślnie instalowane w systemie. ) Dzisiaj zajmiemy się omówieniem tego narzędzia. Proszę mieć na uwadze, iż dalszy tekst jest zaczerpnięty z bazy wiedzy Microsoft. Funkcja Kopia zapasowa systemu Windows Server jest podstawowym rozwiązaniem do wykonywania kopii zapasowych i odzyskiwania na komputerach z systemem operacyjnym Windows Server® 2008. W narzędziu Kopia zapasowa systemu Windows Server wprowadzono nową technologię wykonywania kopii zapasowych i odzyskiwania, zastępując poprzednie narzędzie Kopia zapasowa systemu Windows (Ntbackup.exe), dostępne we wcześniejszych wersjach systemu operacyjnego Windows.

Co to jest narzędzie Kopia zapasowa systemu Windows Server?

Funkcja Kopia zapasowa systemu Windows Server w systemie Windows Server 2008 obejmuje przystawkę programu Microsoft Management Console (MMC) oraz narzędzia wiersza polecenia, stanowiąc kompletne rozwiązanie zaspokajające codzienne potrzeby w zakresie wykonywania kopii zapasowych i odzyskiwania. Dostępni są czterej kreatorzy, którzy przeprowadzają użytkownika przez proces wykonywania kopii zapasowych i odzyskiwania. Narzędzie Kopia zapasowa systemu Windows Server umożliwia wykonanie kopii zapasowej całego serwera (wszystkich woluminów), wybranych woluminów lub stanu systemu. Istnieje możliwość odzyskiwania woluminów, folderów, plików, określonych aplikacji oraz stanu systemu. Natomiast w przypadku awarii (na przykład dysku twardego) można wykonać operację odzyskiwania systemu umożliwiającą odzyskanie całego systemu na nowy dysk twardy za pomocą kopii zapasowej całego serwera oraz środowiska odzyskiwania systemu Windows.

Narzędzie Kopia zapasowa systemu Windows Server umożliwia tworzenie kopii zapasowych oraz zarządzanie nimi na komputerze lokalnym lub zdalnym. Ponadto można utworzyć harmonogram wykonywania kopii zapasowych i uruchamiać je automatycznie, a także tworzyć jednorazowe kopie zapasowe jako uzupełnienie zaplanowanych kopii zapasowych.

Ważne
Narzędzie Kopia zapasowa systemu Windows Server jest dostępne we wszystkich wersjach systemu Windows Server 2008 (zarówno w wersjach 32-, jak i 64-bitowych). Jednak przystawka Kopia zapasowa systemu Windows Server nie jest dostępna w opcji instalacji Server Core systemu Windows Server 2008. Aby uruchomić wykonywanie kopii zapasowych w przypadku komputerów z instalacją Server Core, należy użyć wiersza polecenia lub zdalnie zarządzać kopiami zapasowymi z innego komputera. Ponadto w opcji instalacji Server Core nie jest dostępny program Windows PowerShell, więc dla tego typu instalacji nie są dostępne polecenia typu cmdlet narzędzia Kopia zapasowa systemu Windows Server.Co nowego w narzędziu Kopia zapasowa systemu Windows Server?

Narzędzie Kopia zapasowa systemu Windows Server zawiera następujące ulepszenia:

 • Szybsza technologia wykonywania kopii zapasowych. Narzędzie Kopia zapasowa systemu Windows Server korzysta z usługi kopiowania woluminów w tle (VSS) oraz z technologii kopii zapasowych na poziomie bloków do wykonywania kopii zapasowych i odzyskiwania systemu operacyjnego, plików i folderów oraz woluminów. Po wykonaniu pierwszej kopii zapasowej narzędzie Kopia zapasowa systemu Windows Server można skonfigurować do automatycznego wykonywania przyrostowych kopii zapasowych, w których będą zapisywane wyłącznie dane zmienione od czasu utworzenia ostatniej kopii zapasowej. Nawet po wybraniu opcji wykonywania za każdym razem pełnych kopii zapasowych wykonywanie kopii zapasowych będzie zajmować mniej czasu niż w przypadku starszych wersji systemu Windows.
 • Uproszczone przywracanie. Elementy można przywracać, wybierając kopię zapasową, a następnie wybierając określone elementy w kopii zapasowej przeznaczone do przywrócenia. Istnieje możliwość odzyskiwania określonych plików z folderu lub całej zawartości folderu. Ponadto poprzednio było wymagane ręczne przywracanie z wielu kopii zapasowych, jeśli element był przechowywany w przyrostowej kopii zapasowej. Teraz to się zmieniło: wystarczy wybrać datę wersji kopii zapasowej dla elementu, który ma zostać przywrócony.
 • Uproszczone odzyskiwanie systemu operacyjnego. Narzędzie Kopia zapasowa systemu Windows Server współpracuje z nowymi narzędziami odzyskiwania systemu Windows, ułatwiając odzyskiwanie systemu operacyjnego. Istnieje możliwość odzyskiwania na ten sam serwer. W przypadku awarii sprzętu dane można też odzyskać na osobny serwer, który zawiera podobny sprzęt i nie ma systemu operacyjnego.
 • Możliwość odzyskiwania aplikacji. W celu ochrony danych aplikacji narzędzie Kopia zapasowa systemu Windows Server korzysta z funkcji VSS, które są wbudowane w aplikacje, takie jak Microsoft® SQL Server®.
 • Ulepszone planowanie. Narzędzie Kopia zapasowa systemu Windows Server zawiera kreatora, który prowadzi użytkownika przez proces tworzenia codziennych kopii zapasowych. Woluminy systemowe są automatycznie uwzględniane w zaplanowanych kopiach zapasowych, co gwarantuje ochronę na wypadek awarii.
 • Przenoszenie kopii zapasowych poza siedzibę firmy w ramach ochrony przed awarią. Kopie zapasowe można zapisywać zamiennie na wielu dyskach, co umożliwia przenoszenie ich poza lokalizację siedziby firmy. Można dodać każdy dysk jako lokalizację zaplanowanej kopii zapasowej. Jeśli pierwszy dysk zostanie przeniesiony poza siedzibę firmy, narzędzie Kopia zapasowa systemu Windows Server automatycznie zapisze kopię zapasową na kolejnym dysku.
 • Administrowanie zdalne. Narzędzie Kopia zapasowa systemu Windows Server korzysta z przystawki programu MMC w celu udostępniania użytkownikowi spójnych i znanych rozwiązań do zarządzania kopiami zapasowymi. Po zainstalowaniu tej przystawki będzie możliwe uzyskiwanie dostępu do tego narzędzia za pomocą Menedżera serwera lub przez dodanie tej przystawki do nowej bądź istniejącej konsoli programu MMC. Wtedy będzie można zarządzać kopiami zapasowymi na innych serwerach przez kliknięcie w przystawce menu Akcja, a następnie kliknięcie polecenia Podłącz do innego komputera.
 • Automatyczne zarządzanie użyciem dysku. Gdy dysk zostanie skonfigurowany na potrzeby wykonywania zaplanowanych kopii zapasowych, użyciem tego dysku będzie automatycznie zarządzać narzędzie Kopia zapasowa systemu Windows Server - nie będzie trzeba martwić się tym, że po wykonaniu kilku kopii zapasowych zabraknie wolnego miejsca. Podczas wykonywania nowych kopii zapasowych narzędzie Kopia zapasowa systemu Windows Server automatycznie ponownie użyje przestrzeni zajmowanej przez starsze kopie zapasowe. W narzędziu do zarządzania są wyświetlane dostępne kopie zapasowe oraz informacje o użyciu dysków. Może to być pomocne przy planowaniu przydzielania dodatkowych zasobów magazynów w celu spełnienia wymagań czasowych odzyskiwania.
 • Rozbudowana obsługa wiersza polecenia. Narzędzie Kopia zapasowa systemu Windows Server zawiera polecenie wbadmin i jego dokumentację. To polecenie umożliwia wykonanie z poziomu wiersza polecenia wszystkich zadań, które można wykonać w przystawce. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz informacje dotyczące tego polecenia (Wbadmin) (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim). Wykonywanie czynności tworzenia kopii zapasowych można również zautomatyzować za pomocą skryptów.
Ponadto system Windows Server 2008 zawiera kolekcję poleceń typu cmdlet programu Windows PowerShell™ dla narzędzia Kopia zapasowa systemu Windows Server, których można używać do pisania skryptów wykonujących kopie zapasowe. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Windows PowerShell Scripting (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim).
 • Obsługa stacji dysków nośników optycznych i nośników wymiennych. Istnieje możliwość ręcznego wykonywania kopii zapasowych bezpośrednio w stacjach dysków optycznych, na przykład stacjach dysków DVD, oraz na nośnikach wymiennych. To rozwiązanie pozwala wykonywać kopie zapasowe, które można łatwo jednorazowo przenosić poza siedzibę firmy. Ta wersja narzędzia Kopia zapasowa systemu Windows Server obsługuje ręczne wykonywanie kopii zapasowych w folderach udostępnionych i na dyskach twardych. 

Dla kogo jest przeznaczone narzędzie Kopia zapasowa systemu Windows Server?

Narzędzie Kopia zapasowa systemu Windows Server jest przeznaczone dla wszystkich użytkowników, którzy potrzebują podstawowego rozwiązania w zakresie wykonywania kopii zapasowych - od właścicieli małych firm po informatyków w dużych przedsiębiorstwach. Jest ono jednak szczególnie dobrze dopasowane do potrzeb mniejszych organizacji i użytkowników indywidualnych, którzy nie są informatykami.


Zagadnienia specjalne


Aby używać narzędzia Kopia zapasowa systemu Windows Server, użytkownik musi być członkiem grupy Administratorzy lub Operatorzy kopii zapasowych.

W systemie Windows Server 2008 jest domyślnie włączona zapora. Jeśli użytkownik zarządza kopiami zapasowymi innego komputera za pomocą przystawki Kopia zapasowa systemu Windows Server, zapora może mieć wpływ na połączenie z komputerem zdalnym, dlatego dobrym rozwiązaniem może być zmiana reguł zapory. Zapora nie ma żadnego wpływu na pracę na komputerze lokalnym.

Użytkownik korzystający z poprzedniej wersji funkcji kopii zapasowych (Ntbackup.exe), która była dostarczana razem ze starszymi wersjami systemu Windows, i planujący rozpocząć używanie nowego narzędzia Kopia zapasowa systemu Windows Server może napotkać następujące problemy i zmiany:

 • Ustawienia tworzenia kopii zapasowych nie zostaną uaktualnione po uaktualnieniu do systemu Windows Server 2008. Będzie konieczne ponowne skonfigurowanie ustawień.
 • Do wykonywania zaplanowanych kopii zapasowych będzie wymagany osobny, dedykowany dysk.
 • Kopię zapasową można wykonywać wyłącznie w przypadku woluminów na podłączonych lokalnie dyskach, sformatowanych przy użyciu systemu NTFS.
 • Nie ma już możliwości wykonywania kopii zapasowych na taśmie. Taśmowe urządzenia magazynujące są jednak wciąż obsługiwane w systemie Windows Server 2008. Narzędzie Kopia zapasowa systemu Windows Server obsługuje wykonywanie kopii zapasowych na zewnętrznych i wewnętrznych dyskach, na dyskach DVD oraz w folderach udostępnionych.
Kopii zapasowych wykonanych za pomocą programu Ntbackup.exe nie można odzyskać za pomocą narzędzia Kopia zapasowa systemu Windows Server. Istnieje jednak możliwość pobrania wersji programu Ntbackup.exe dla systemu Windows Server 2008, która jest przeznaczona dla użytkowników chcących odzyskać kopie zapasowe utworzone za pomocą programu Ntbackup.exe. Ta dostępna do pobrania wersja programu Ntbackup.exe służy wyłącznie do odzyskiwania kopii zapasowych starszych wersji systemu Windows i nie umożliwia tworzenia nowych kopii zapasowych w systemie Windows Server 2008. Aby pobrać program Ntbackup.exe, zobacz Windows NT Backup - Restore Utility (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim).