Instalacja Hamachi na linuksie.
   Poradnik powstał w oparciu o:


http://files.hamachi.cc/linux/README

   Opisane tutaj będzie, jak zainstalować hamachi na linuksie.  Podawane tutaj będą komendy, jakie należy wpisać, aby dana czynność została wykonana. Takie komendy będę starał się wyróżnić, poprzez wstawianie tekstu pomiędzy klamry { oraz }. Nazwy katalogów i plików będą oznaczone osobnym kolorem.


Dla przykładu:


{
c:\Documents and Settings\NetworkService\
}
  
   oznaczało będzie, że w tym katalogu musisz coś wykonać. Tak samo z plikami, jak na przykład:

{
autoexec.bat
}

   oznaczać będzie, że dany plik będziesz musiał poddać edycji/wykonać go etc.


Dlatego też, jeśli zobaczysz taki tekst:

{
/dev/net/tun
}

   lub tez taki:

{
localhost:~# ls /dev/net/ | grep tun
tun
localhost:~#

}


   będzie to oznaczało albo ścieżkę dostępu do określonego katalogu. Chyba ze wyraźnie zaznaczę, że jest to ew. to co otrzymasz, po wykonaniu danego polecenia. Wtedy oczywiście wiesz, że tego wykonywać nie musisz.


Stare wersje procesorów - K6 lub AMD


   Jeśli przy probie kompilacji/instalacji uzyskasz błąd:

"illegal instruction"

   oznacza to, że musisz pobrać i używać wersje Hamachi napisana specjalnie pod starsze wersje procesorów. Binaria te możesz pobrać z adresu, który znajduje się w linku poniżej:


Hamachi-0.9.9.9-20-lnx-pentium.tar.gz
Procesory nowsze ... czyli instalacja właściwa


   Do poprawnego działania, Hamachi wymaga "Tuncfg" czyli wirtualnego sterownika sieciowego. Jeśli masz plik:

{
/dev/net/tun
}

   nic więcej nie musisz wykonywać. Jeśli jednak tak się nie dzieje, udaj się pod link podany poniżej, aby pobrać i zainstalować ten wymagany przez Hamachi sterownik.

http://hamachi.cc/tuntap   Instalacja "Tuncfg" dokonuje się poprzez komendę:


{
make install
}

   co zaowocuje nam instalacja sterownika w miejscu:

{
/sbin
}

   Jeśli jednak to miejsce z jakichkolwiek względówCi nie odpowiada, poddaj edycji:

{
./Makefile
}

   aby zmienić miejsce docelowe. Jeśli planujesz uruchamiać hamachi nie tylko z konta "root" , wymagane jest, aby nasz świeżo zainstalowany 'tuncfg' był uruchamiany poprzez demona. Wtedy to będzie możliwe zainicjowanie Hamachi poprawnie.  


   Skoro instalacja 'tuncfg' przebiegła pomyślnie, wpiszmy:

{
localhost:~# ls /dev/net/ | grep tun
}

   powinniśmy otrzymać nic, czyli:

{
tun
localhost:~#

}

   działa nam 'tuncfg' , czyli możemy przejść do właściwej instalacji naszego Hamachi. Instalacja Hamachi właściwa   Pobieramy nasze hamachi z linka

http://files.hamachi.cc/linux/hamachi-0.9.9.9-20-lnx-pentium.tar.gz


   Może, ale nie musi to wyglądać tak:

{
localhost:~# wget http://files.hamachi.cc/linux/hamachi-0.9.9.9-20-lnx.tar.gz
--08:58:38-- http://files.hamachi.cc/linux/hamachi-0.9.9.9-20-lnx.tar.gz
  => `hamachi-0.9.9.9-20-lnx.tar.gz'
Resolving files.hamachi.cc... 72.5.76.16
Connecting to files.hamachi.cc|72.5.76.16|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 344,866 (337K) [text/plain]

100%[====================================>] 344,866 223.11K/s

08:58:48 (222.41 KB/s) - `hamachi-0.9.9.9-20-lnx.tar.gz' saved [344866/344866]

 localhost:~#
 
}

   Rozpakowujemy poprzez komendę:

{
localhost:~# gunzip hamachi-0.9.9.9-20-lnx.tar.gz
}

   Binaria Hamachi są przygotowane pod platformę jaką wybrałeś. Binaria te zawierają skrypt, aplikacje kontrolne oraz instalacje. Aby zainstalować Hamachi w:

{
/usr/bin
}

   czyli domyślnym katalogu, wpisujemy jako "root":

{
make install
}

   Po zainstalowaniu, uruchamiamy demona 'tuncfg' tak aby możliwe było poprawne działanie hamachi, poprzez komendę:

{
sudo /sbin/tuncfg
}

   lub jeśli nie mamy 'sudo' komenda:

{
su - ; /sbin/tuncfg; exit
}

   Hamachi wymaga inicjalizacji każdorazowo na każdym koncie danego usera. To pozwala na utworzenie katalogu:

{
~/.hamachi
}

   gdzie będzie zapisany klucz, wymagany do komunikacji z serwerem pośredniczącym, konfiguracje i resztę wymaganych przez hamachi plików. Aby to zainicjować, wpisujemy:

{
./hamachi-init
}

  
Uruchamianie Hamachi


   Uruchomione Hamachi działa jako proces w tle i jest kontrolowany z konsoli poleceń. Aby uruchomić Hamachi, wpisz:

{
./hamachi start
}

   Aby zatrzymać nasze hamachi wpisujemy:

{
./hamachi stop
}

   Uruchomienie programu bez dodatkowych argumentów, zwróci nam ono następujące informacje:

{
version : hamachi-lnx-0.9.9.9

pid : 956

status : logging in

 nickname : buddy

}

   Kiedy uruchomimy hamachi po raz pierwszy, nasz proces pozostanie w trybie 'offline' . Aby włączyć w tryb 'online' wpisujemy:

{
./hamachi login
}

   Aby powrócić do stanu 'offline' wpisujemy:

{
./hamachi logout
}


   Warto dodać, że demon programu 'zapamiętuje' czy w czasie wyłączenia go(demona) był online czy offline. W zależności, w jakim trybie się znajdował w czasie zatrzymywania działania, do takiego samego trybu powróci po ponownym uruchomieniu. Jeśli więc w czasie zatrzymywania programu, był online, to podczas następnego uruchamiania automatycznie przejdzie do tego właśnie trybu. Analogicznie ma się sprawa z trybem offline.Operacje na sieciach   Po zalogowaniu się, można dołączyć do sieci, używając polecenia:

{
hamachi join [nazwa sieci] [haslo]
}

   Możesz zostać poproszony o hasło, jeśli będzie ono wymagane. Możesz także tworzyć własne sieci. Aby tego dokonać, użyj polecenia:

{
hamachi create
}

   Będziesz właścicielem każdej sieci, jaką utworzysz, i tylko Ty będziesz miał możliwość usunąć dana siec, poprzez polecenie:

{
hamachi delete [nazwa sieci]
{

   Jeśli zechcemy usunąć wybranego usera w sieci, wpisujemy:

{
hamachi evict [peer]
}

   Pamietaj, że po utworzeniu przez Ciebie sieci, lub po dołączeniu do jakiejkolwiek sieci, nie zostaniesz automatycznie połączony z ta siecią. Aby przejść w stan online w sieci, wpisz:

{
hamachi go-online [nazwa sieci]
}

   Aby przejść w stan offline w wybranej sieci, wpisz:

{
hamachi go-offline [nazwa sieci]
}

   Jeśli nie będzie Nam się chciało więcej przebywać w danej sieci, wpisujemy:

{
hamachi leave [nazwa sieci]
}

   Także i w tym przypadku, program zapamięta, w jakiej sieci jaki miałeś status. Czy w sieci x byleś online czy offline. Dlatego też, przy ponownym uruchomieniu, w sieci x będziesz miał taki status, jaki miałeś, podczas zatrzymywania działania programu.
Operacje na peerach

   Aby zobaczyć spis wszystkich sieci, w jakich się aktualnie znajdujesz, wraz z ich użytkownikami, uruchom Hamachi z parametrem:

{
./hamachi list
}

   Nazwy sieci wyszczególnione są w kwadratowych nawiasach [ oraz ]. Gwiazdka przed nazwa sieci oznacza, ze jesteś online w danej sieci:

{
* [homelan]
* 5.0.0.15
x 5.0.0.16 ronny
5.0.0.17 bubba
* 5.0.0.18 zhopa 10.0.0.100:45634

}

   Poniżej sieci, znajduje się lista peerow. Użytkownicy online będą zaznaczeni poprzez gwiazdkę * lub x przed Ich adresami IP:

* - oznacza,że połączenie jest ustanowione. W takim przypadku, adres peera będzie widoczny po prawej stronie listy.

x - oznacza, że dany peer jest w tej chwili nie osiągalny lub serwer pośredniczący nie potrafił ustanowić połączenia pomiędzy Tobą a danym peerem.

    Jeśli nick peera jest 'znany' programowi, zostanie on także pokazany, po wy-listowaniu. Aby otrzymać listę nicków użytkowników sieci, uruchom program z parametrem:


{
hamachi get-nicks
}

   Możesz także zmienić własny nick, przy użyciu polecenia:

{
hamachi set-nick
}


   Jeśli jesteś aktualnie połączony w Hamachi,zmiany zostaną wprowadzone automatycznie. W przeciwnym razie, zmiany zostaną wprowadzone przy następnym logowaniu się do serwera pośredniczącego.
Dystrybucje Linuksa

Dla użytkowników Mandriva 2006, w pliku:

{
/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ham0
}

zmień linie:

{
BOOTPROTO=dhcp
}

na:

{
BOOTPROTO=no
}

   Dzięki temu, Hamachi nie będzie pobierać nowego adresu IP, za każdym razem, jak będzie podłączać się do serwera pośredniczącego. Dotyczy to tylko wersji 2006. W wersji 2005, nie ma potrzeby dokonywania takich zmian.Inne

   Uwaga, w przypadku Ubuntu, i jemu podobnych kopii, nie ma normalnego konta root, i wszystkie komendy które wymagają root wymagają dopisania "sudo" przed komenda:

{
sudo ifconfig
}


BY IgiKovalKilka rzeczy różniących się na Ubuntu, Kubuntu i Edubuntu.Po komendzie:

{
sudo /sbin/tuncfg
}

każda komenda operacji na hamachi powinna być bez poprzedzającego ją ciągu znaków, czyli:

{
./
}

Tak więc komenda:

{
./hamachi-init
}

powinna wyglądać tak:

{
hamachi-init
}WAŻNE v.2

   Jeżeli wywołanie polecenia hamachi-init nie zwraca żadnego wyniku to znaczy, że musisz rozpakować plik binarny hamachi za pomocą UPX, a robimy to tak:

{
./upx -d ./hamachi
}

przy założeniu, że hamachi i upx znajdują się w tym samym katalogu. Użytkownicy Debiana powinni wykonać:


{
apt-get install upx-ucl
}

   Aby zainstalować upx'a wpisujemy:

{
upx -d ./hamachi
}

   Następnym krokiem jest wykonanie tego polecenia:

{
ldd ./hamachi
}

   Powinieneś zobaczyć coś takiego:

{
foxtrot:~/hamachi-0.9.9.9-20-lnx# ldd hamachi
  linux-gate.so.1 => (0xffffe000)
  libm.so.6 => /lib/tls/i686/cmov/libm.so.6 (0xb7f07000)
  libgcc_s.so.1 => /lib/libgcc_s.so.1 (0xb7efc000)
  libc.so.6 => /lib/tls/i686/cmov/libc.so.6 (0xb7dca000)
  /lib/ld-linux.so.2 (0xb7f33000)

}

   Są to nasze zależności, wymagane do uruchamiania hamachi z danymi znacznikami jak dla przykładu:

{
./hamachi login
}

   W przypadku, gdyby czegoś zabrakło, najprawdopodobniej zauważysz coś takiego:

{
libm.so.6 => not found
}
Strona, gdzie można pobrac UPX:

http://upx.sourceforge.net/

Wszystkie dostępne wersje hamachi wraz z plikami readme dostępne są pod adresem:

http://files.hamachi.cc/linux/


Brak komentarzy :

Prześlij komentarz