Hamachi od środka, czyli jak i co ustawic ?   Opisze tutaj, co możesz ustawić w hamachi. Co do czego służy. Jakie są zastosowania poszczególnych zakładek w oknie preferencji i konfiguracji Hamachi.


 WAŻNE

   Opisane tutaj opcje dotyczą Hamachi w wersji 1.0.1.5 . Nowsze wersje mogą się różnic pewnymi opcjami, innych może nie być lub mogą być dodane nowe. Powód dla którego oparłem się na tej a nie innej wersji jest dosyć znaczący. Nowsze wersje Hamachi, poczynając od wersji 1.0.2.0 maja poważny błąd, który  uniemożliwia granie poprzez Hamachi. Więcej w linku poniżej:


Konfiguracja Windows i Hamachi do grania   Każda zakładka w oknie z preferencjami będzie podzielona na sekcje, gdzie będę starał się omówić dokładnie co, gdzie i po co możesz zaznaczyć/włączyć/dopisać. Wszystkie będą miały swój własny obrazek, tak abyś mógł lepiej się zorientować w temacie, o czym teraz jest mowa. Każdy istotny szczegół będzie zaznaczony, co dodatkowo umożliwi Ci zauważenie omawianego teraz zagadnienia.
Specjalnie pominąłem kwestie mało istotne, jak zmiana własnego przezwiska, jakie będzie widniało w oknie hamachi oraz kilka pomniejszych spraw. Wierze ze sam dojdziesz, co oznaczają/co dają opcje, które tutaj nie wymieniłem, a które znajdziesz.


Hamachi - Preferencje

Preferencje - StatusImage and video hosting by TinyPic


   Jest to pierwsze okno, jakie zobaczymy po przejściu do ustawień Hamachi. W tym oknie wyświetlane są szczegółowe informacje dotyczące:

1. Podsumowanie

a) Wersja - aktualna wersja programu

   - w przypadku, jeśli mamy konto premium, możemy także zobaczyć, czy hamachi działa jako usługa systemu czy jako aplikacja w przypadku darmowego konta


b) Konto - czyli adres IP hamachi

c) Nick - nasz aktualnie wybrany nickname. Nickname ustalamy przy pierwszym uruchomieniu Hamachi zaraz po instalacji bądź poprzez klikniecie zakładki:

"Zmiana przezwiska"

2. Połączenie - znane rodzaje połączenia, jakie używa Hamachi to:

a) naturalny protokół Hamachi

b) SSL


Po kliknięciu na zakładkę:

"Szczegółowa konfiguracja"

uzyskamy dostęp do ustawień połączenia proxy/NAT . Każda zmiana wprowadzona w tej sekcji wymaga ponownego uruchomienia Hamachi.

Image and video hosting by TinyPicSzczegolowa konfiguracja


1. Połączenie poprzez Proxy - jeśli komputer uzyskuje dostęp do internetu poprzez serwer proxy, możesz tutaj:

a) ustawić na "Nieaktywne"

b) ustawić, aby Hamachi sam pobierał informacje o serwerze proxy z przeglądarki internetowej. Domyślnie jest to IE. W takim przypadku wybierz "Użyj ustawień przeglądarki internetowej"

c) albo samemu wpisać wartości, wtedy wybierasz "Ręczna konfiguracja"


2. W polu "Identyfikacja" wpisujesz login i hasło, jakie są wymagane przy połączeniu poprzez serwer proxy.3.  Połączenie poprzez NAT - Czasami zdarza się, że połączenie hamachi z jakichś względów zawodzi. Może to być przyczyna dostawcy internetowego, danej konfiguracji kompa lub z jakichkolwiek innych powodów. Tutaj możesz sam ustawić wybrane porty UDP i TCP dla połączeń przychodzących.

a) Aby ustawić port UDP zaznacz "Port UDP" i wpisz ten port tutaj.

b) Aby ustawić port TCP zaznacz "Port TCP" i wpisz tutaj ten port.WAŻNE

   Pamietaj, że porty jakie tutaj wpisałeś, MUSZĄ być portami, jakie ustawiles w swoim routerze. W przeciwnym razie nic to nie pomoże.

3. Licencja konta - Pokazuje dana licencje naszego konta Hamachi:

a) Licencja - nasz typ licencji. W przypadku licencji "Premium" pokazany jest także czas pozostały do wygaśnięcia naszej licencji.

- Premium

- Basic
   
Preferencje - Okno

Image and video hosting by TinyPic
1. Wygląd - tutaj możemy ustawić nasze Hamachi, aby:

a) Hamachi było widoczne jak inne aplikacje na naszym pasku zadań - "Pokaż okno aplikacji na pasku zadan"

b) Jeśli jesteśmy w wielu sieciach a nie chcemy przewijać sieci, w których osoby są offline, możemy zaznaczyć opcje, aby te osoby były ukryte - "Ukryj uczestników sieci będących offline"

2. Potwierdzenia - ustawimy tutaj, czy chcemy być informowani o zamknięciu Hamachi oraz czy chcemy usunąć dana osobę z sieci.

3. Domyślna etykieta uczestnika sieci - Tutaj zdecydujemy, w jaki sposób chcemy, aby obecność osób w sieciach były wyświetlane.

a) Adres sieciowy - dana osoba w sieci będzie przedstawiana jako jej adres IP Hamachi.

b) Nick - dana osoba w sieci będzie przedstawiana z nickiem, jaki sobie wybrała.

c) Własna ... - sam ustawisz jakie maja być wartości.

- $ADDR - oznacza adres IP Hamachi
- $NICK - oznacza nickname danej osoby


4. Dwukrotne klikniecie - jaka akcja zostanie podjęta przez Hamachi, jeśli dwukrotnie klikniemy na wybranej postaci. Domyślne opcje to:

a) Pingowanie

b) Wysłanie wiadomości

c) Przeglądanie zasobów danej osoby.


WAŻNE - Aby było możliwe przeglądanie zasobów, wybrana przez nas osoba musi mieć udostępnione zasoby, w przeciwnym razie Hamachi zwróci nam błąd braku zasobów do przeglądania.Preferencje - System


Image and video hosting by TinyPic


1. Uruchom Hamachi kiedy loguje się do Windows -  Pozwala nam na uruchamianie hamachi zaraz po zalogowaniu się do systemu.

a) Uruchom Hamachi jako usługę systemu .. - pokarze się nam, tylko jeśli Hamachi działa jako aplikacja. Uruchamianie Hamachi jako usługi systemu zniknie po powrocie do konta "Basic" jako ze taka opcja możliwa jest tylko dla posiadaczy konta "Premium".


Image and video hosting by TinyPic

b) Zarządzanie usługa Hamachi .. - pokarze się nam, tylko jeśli Hamachi działa jako usługa systemu.


Image and video hosting by TinyPic


- możemy tutaj ustawić, aby Hamachi było na powrót uruchamiane jako aplikacja - "Przywróć uruchamianie Hamachi jako aplikacje .."

- Kontrola dostępu - Możemy ustawić, kto z użytkowników systemu ma możliwość dostępu do Hamachi. Pamietaj, że każdy administrator ma taka możliwość.

Image and video hosting by TinyPic


Preferencje - Bezpieczenstwo


1. Bezpieczeństwo

a) Blokuj niezabezpieczone usługi Microsoft Windows - Jeśli zaznaczone, blokuje dostęp do usług takich jak DNS/WINS/Udostępnianie plików oraz innych. Jeśli ta opcja jest zaznaczona, po kliknięciu prawym klawiszem na wybranej osobie w sieci nie będzie widoczna opcja "Przeglądaj" co daje nam możliwość przeglądania udostępnionych plików. Lista zablokowanych usług wraz z portami, poniżej:

- 135, TCP and UDP (DHCP, DNS, WINS)

- 137, TCP and UDP (NetBIOS Name Service)

- 138, TCP and UDP (NETBIOS Datagram Service)

- 139, TCP and UDP (NETBIOS Session Service)

- 445, TCP and UDP (Microsoft Directory Services)

- 515, TCP (Network Printing)

- 593, UDP (RPC over HTTP)

- 1433, TCP (SQL Server)

- 1434, UDP (SQL Monitor)


Opcja ta także możliwa jest do zaznaczenia podczas instalacji Hamachi. NIE AKTUALIZACJA.

b) Blokuj domyślnie nowych uczestników sieci - Jest to przydatne w przypadku, kiedy tworzymy nowa siec i nie chcemy aby dana osoba mogła być w tej sieci połączona. Możliwe, że mamy siec wymiany plikami, i chcemy aby tylko wybrane osoby były w tej sieci.

2. Publiczny klucz RSA - Pokazuje publiczne zakodowane klucze osób w sieciach, w jakich jesteś. Możliwe jest usuniecie danego klucza z pamięci Hamachi oraz skopiowanie unikalnego "odcisku palca" danego peera. Każda taka operacja wykonywana jest poprzez klikniecie prawym klawiszem i wybranie odpowiedniej operacji.Preferencje - Wiadomości

Image and video hosting by TinyPic1. Ogólne

a) Uaktywnij

b) Pokaz okno wiadomości w pasku zadań


2. Nowa wiadomość

- Migająca ikona w zasobniku systemowym paska zadań
- Pokazuj okno wiadomości bezzwłocznie

a) Odtwarzaj dźwięk


3. Rozmaitości

a) Nie wysyłaj "pisemnego .." zawiadomienia 

b) Utrzymuj dzienniki rozmów


Preferencje - Obecność

Image and video hosting by TinyPic


1. Preferencje Online 

a) Uaktywnij - po ustawieniu tej opcji będzie możliwe ustawianie poprzez nowy przycisk, który znajduje się kolo przycisku "dołącz do sieci/twórz własna" na własne ustanawianie swojego statusu. Identycznie jak w komunikatorach. Możliwe będzie także ustawianie opcji wyświetlania wybranego peera, poprzez akcje wykonywana prawy klawiszem.

b) Pokaz status partnera w podstawowej liście

c) Przełącz na Wstrzymany po bezczynności 300 sek. - podobnie jak w podpunkcie a) z tym ze, teraz hamachi przejdzie w dany status po upływie danego czasu bezczynności. Czas ten można zmienić poprzez:

- Zmień okres bezczynności ..


UWAGA - NIEAKTYWNE 


2. Wskaźnik statusu sieci


a) Uaktywnij - będzie możliwe ustawianie własnych statusów sieci, które później można dodać do naszej sygnaturki na forum, lub na stronę www.  Ustawianie własnych statusów w postaci graficznej lub tekstowej odbywa się na stronie:
https://my.hamachi.cc/status/

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz