Tunngle - błąd [4-101]

Powody dla których otrzymujesz taki komunikat ( obrazek poniżej ):

1.) Instalacja Tunngle zakończyła się niepowodzeniem.
2.) Nie zainstalowano poprawnie połączenia sieciowego dla Tunngle.
3.) Przerwałeś instalacje sterownika sieciowego Tunngle.
4.) Zainstalowane oprogramowanie służące go ochrony komputera ( antywirus/firewall/anty spyware ) zablokowało instalację  połączenia sterownika sieciowego. 
5.) Zainstalowane oprogramowanie służące go ochrony komputera ( antywirus/firewall/anty spyware ) zablokowało wprowadzenie zmian w rejestrze  systemu Windows.
6.) Twoje konto w systemie Windows nie ma wystarczających uprawnień wymaganych do zainstalowania Tunngle wraz ze sterownikiem sieciowym.


Rozwiązania tego problemu.

   Odinstaluj Tunngle -> uruchom komputer  ponownie -> zainstaluj Tunngle na nowo -> uruchom ponownie komputer. Teraz sprawdź w połączeniach sieciowych, czy jest połączenie Tunngle. Jeśli tak, możesz używać Tunngle. 

   Możliwe że  oprogramowanie służące go ochrony komputera ( antywirus/firewall/anty spyware ) w trakcie instalacji skanuje zmiany dokonywane w systemie  i blokuje wprowadzenie takich zmian.  W takim przypadku należy:
a.) upewnić się że takie oprogramowanie zabezpieczające jest wyłączone na czas instalowania;
   Wymagane jest, aby na czas instalacji Tunngle, konto użytkownika posiadało prawa administratora ( wymagane do zainstalowania połączenia Tunngle.) Jeśli konto takich uprawnień nie posiada, należy skontaktować się  z administratorem w celu albo uzyskania praw administratora lub by administrator sam zainstalował nam Tuunngle ( prawa administratora nie są wymagane do uruchamiania programu. ) 

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz