Tunngle - błąd [2-102]
Powody dla których otrzymujesz taki komunikat ( obrazek poniżej ):
 1.) Nie przepuściłeś wymaganego portu w routerze.
2.) W routerze ustawiłeś nieodpowiedni port.
3.) Port jaki ustawiłeś, jest obecnie używany przez inny program. 
4.) Używasz dwóch routerów i nie ustawiłeś ich poprawnie. 
5.) W sieci domowej masz zainstalowane Tunngle na wielu komputerach i nie skonfigurowałeś ich poprawnie.
6.) Używasz 'Udostępnianie połączenia internetowego' które to nie jest poprawnie skonfigurowane.
7.) Źle skonfigurowany lub uszkodzony firewall blokuje poprawne nawiązanie połączenia.


Rozwiązania tego problemu.

1.) Domyślnie Tunngle używa portu 11155 ( UDP ) i podczas przekierowywania portów ten prot właśnie należy przekierować. Można także użyć opcji UPnP w ustawieniach Tunngle. 
2.) Podczas przekierowywania portów ( patrz poradnik w punkcie 1 ) ustawiłeś inny port w routerze a inny port wpisałeś w ustawieniach Tunngle. 
3.) Podczas przekierowywania portów używałeś innego portu niż domyślny, lecz okazało się że port ten jest używany przez inny program. Należy w takim przypadku użyć innego portu ( najlepiej blisko domyślnego, czyli od 11156 + ).
4.) Do połączenia się z internetem używasz dwóch routerów. Więcej informacji znajdziesz w linkach poniżej:
a.) Konfiguracja komputera i Tunngle do instalacji, używania i grania.
b.) Narzędzie do rozwiazywania problemow - Tunngle.
c.) Przekierowanie portów dla Tunngle.
5.) W takim przypadku, należy przekierować porty dla każdej z maszyn osobno i proty te należy przypisać w ustawieniach Tunngle. 
6.) Jeśli używasz 'Udostępnianie połączenia internetowego' musisz odpowiedni skonfigurować maszyny - tą która udostępnia połączenie oraz tą która to połączenie otrzymuje.
7.) Także musisz się upewnić, że pliki Tunngle łączące się z internetem, są dodane do listy wyjątków  firewalla .  

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz