Tunngle - błąd [2-104]


Powody dla których otrzymujesz taki komunikat ( obrazek poniżej ):1.) UPnP jest wyłączone w Twoim routerze.
2.) Jedna z następujących usług nie została uruchomiona na Twoim komputerze:
a.) SSDP Discovery.
b.)  UPnP Device Host
3.) Firewall blokuje plikowi Svchost.exe nawiązanie połączeń wychodzących.
4.)  Twój router nie obsługuje  UPnP .
5.) Dokonałeś już przekierowania portów w routerze ( nie ma potrzeby używania  UPnP  w ustawieniach Tunngle. )


Rozwiązania tego problemu.

1.) Zaloguj się do panelu konfiguracyjnego routera i upewnij się że opcja   UPnP ma status włączonej. Zapisz zmiany wprowadzone w routerze.
2.) Upewnij się że usługi opisane poniżej są uruchamiane w systemie automatycznie. Upewnij się także iż w chwili występowania tego błędu także są uruchomione. 
a.) SSDP Discovery.
b.)  UPnP Device Host.
3.)  Upewnij się że w ustawieniach firewalla, plik Svchost.exe ma możliwość dokonywania połączeń wychodzących. Jeśli tak się nie dzieje, utwórz regułę. 
4.) Możesz także użyć narzędzia do rozwiazywania problemow - Tunngle. 
5.) W szczególnych przypadkach, wymagane jest uruchomienie Tunngle w trybie off line ( czyli bez logowania się do serwera głównego. ) Aby tego dokonać, w okienku logowania ( miejsce gdzie spisujesz login i hasło ) kliknij dwukrotnie w 'Anuluj' aby Tunngle uruchomiło się właśnie w trybie off line. Po uruchomieniu się Tunngle, przejdź do ustawień systemowych i upewnij się że opcja   UPnP jest odznaczona. 


Brak komentarzy :

Prześlij komentarz