Tunngle - błąd [2-103]Powody dla których otrzymujesz taki komunikat ( obrazek poniżej ):1.) Rejestr systemu Windows jest uszkodzony.
2.) Złośliwe oprogramowanie lub źle skonfigurowane oprogramowanie służące ochronie rejestru, nie pozwala na dokonanie zmian w rejestrze. 
3.) Dostęp do niektórych wartości rejestru jest zabroniony.


Rozwiązania tego problemu.

1.) Upewnij się że rejestr jest należycie posprzątany i nie występują w nim błędy, oraz że klucz HKEY_CURRENT_USER\Software\Tunngle.net\ jest poprawnie dodany do rejestru.
2.) Upewnij się także iż nic nie stoi na przeszkodzie, aby zmiany w rejestrze były wprowadzane bez jakichkolwiek problemów ( niektóre z pakietów zabezpieczających system, tzw. Total Security, mogą zawierać w sobie składniki monitorujące zmiany w rejestrze a co za tym idzie, do tych zmian nie dopuszczać. )
3.) Jeśli pomimo wszystko w dalszym ciągu występuje ten błąd, musisz się skontaktować a administratorem systemu. 

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz