Hamachi - trókąt z wykrzyknikiem.

   Może się zdarzyć iż podczas użytkowania Hamachi, uzyskamy informacje o błędnym szyfrowaniu z klientem w sieci. Rozwiązaniem jest ustawienie szyfrowania w Hamachi na status włączony. Po zatwierdzeniu tej operacji, uzyskamy komunikat informujący o wprowadzonych zmianach oraz o tym, iż zmiany zostaną wprowadzone po ponownym uruchomieniu Hamachi.    Aby ustawić szyfrowanie, uruchamiamy Hamachi, przechodzimy do menu 'System' -> 'Preferencje'.

   Tutaj w oknie z ustawieniami klikamy na zakładkę 'Ustawienia' i wybieramy z 'Szyfrowanie' ustawiamy na 'Włączone'. Po tej operacji należy tylko włączyć Hamachi ponownie i problem zażegnany. 


   Więcej o konfiguracji Hamachi w poradniku ( język angielski ) dostępnym pod linkiem - > LogMeIn Hamachi User Guide.

10 komentarzy :