Jak grać ... Need For Speed ProStreet?

   Poradnik powstał na prośbę użytkownika Domofon i NuBeX.

   Dla mnie seria NFS zakończyła się na Most Wanted. Później to już  było zwykle odgrzewanie kotletów z wczorajszego obiadu. A już ostatnia z serii to pomyłka kompletna. I nie mowie tutaj o braku opcji rozgrywki w sieci LAN. Twórca gry tworzy ja jak uważa za słuszne. 

  Brakowało mi w tej grze tego czegoś. Nieuchwytnego a jednocześnie to bliżej nie określone coś sprawiało że siedziałeś przed gra długo i dłużej aby zdobyć jeszcze jedno osiągniecie. Jeszcze jeden dodatek. 

   Poradnik ten nie jest mojego autorstwa. Można go znaleźć online, przy odrobinie wysiłku ;) Ja tylko poddam go edycji i wytłuszczę najważniejsze moim zdaniem elementy. Miłego grania. 

   Jak zwykle, proszę o klikanie w 'lubię to' dzięki czemu może ktoś z Waszych znajomych będzie chciał aby powstał nowy poradnik ? Także zachęcam do komentowania.


Wstępna konfiguracja.

   Do poprawnego grania wymagane będą:
1.) Patch 1.1 - link do pobrania.
2.) Need for Speed ProStreet - LAN Server -> link do pobrania.
3.) Microsoft .NET Framework w wersji 2.0 ( lub nowszej )-> link do pobrania. 
   Po pobraniu, należy zainstalować wymagane składniki.

UWAGA.
Archiwum 'Need for Speed ProStreet - LAN Server' wypakować należy do katalogu:
/Program Files/Electronic Arts/Need For Speed ProStreet/Online/


WAŻNE: 
1.)  Program 'ProStreet PC LAN Game Server' to osobna aplikacja, która musi zostać uruchomiona przed rozpoczęciem gry w sieci LAN. 
2.) Na każdą sieć LAN należy uruchomić tylko jeden serwer. W jednej sieci lokalnej potrzebny jest tylko jeden program ProStreet PC LAN Game Server. Każdy serwer może obsługiwać do 32 rozgrywek. 

Klient gry ProStreet.

   Przed wybraniem opcji gry w sieci LAN, na jednym z komputerów podłączonych do sieci lokalnej MUSI zostać uruchomiony program PC LAN Game Server. Poniżej znajdują się instrukcje, jak to zrobić.

   Opcję gry w sieci LAN można znaleźć w głównym menu gry. 
1.) Automatyczne wykrycie serwera gry PC LAN.

   Po wybraniu trybu LAN, gra ProStreet automatycznie wykryje serwer LAN działający w danej w sieci lokalnej, a następnie się z nim połączy.

   Jeśli serwer nie zostanie znaleziony automatycznie, pojawi się ekran, na którym gracz będzie musiał ręcznie wpisać adres IP serwera gry, w przypadku gdy działa on w innej podsieci. 

2.) Stworzenie konta LAN.

   Tryb gry w sieci lokalnej wymaga od każdego gracza stworzenia konta użytkownika na serwerze gry LAN. Nazwa użytkownika oraz hasło rozpoznają wielkość liter. Wszystkie statystyki oraz rankingi zebrane podczas rozgrywek w sieci lokalnej przypisywane są do poszczególnych kont graczy.

   Uwaga: Gra w sieci LAN nie wymaga połączenia internetowego i nie wykorzystuje kont użytkowników EA Nation.  
3.) Logowanie.

   Zaloguj się korzystając ze stworzonego konta LAN.
4.) Ekran poczekalni.

   Po zalogowaniu użytkownik przechodzi na ekran poczekalni LAN, który pokazuje listę wszystkich aktywnych rozgrywek (z co najmniej 1 graczem), działających na serwerze LAN ProStreet. Z poziomu ekranu poczekalni możesz założyć nową grę w sieci lokalnej lub dołączyć do istniejącej sesji.

   Jeśli program Serwer LAN ProStreet nie został skonfigurowany z wystarczającą liczbą serwerów rozgrywek, próba założenia nowej sesji w sieci lokalnej się nie powiedzie. W takiej sytuacji zapoznaj się z instrukcjami konfiguracji programu Serwer LAN ProStreet, które znajdują się poniżej.


Serwer LAN ProStreet.

Informacje ogólne:

   Program ProStreet LAN Server posiada następujące możliwości:

1.) Jednoczesna obsługa nawet 32 rozgrywek oraz 2-8 graczy w każdej z sesji.
2.) Baza danych kont graczy w sieci LAN.
3.) Ranking oraz statystyki rozgrywek w sieci LAN.
4.) Serwer Web z wynikami rozgrywek.
5.) Źródła RSS z wynikami rozgrywek.


   Pamiętaj, że program ProStreet LAN Server powinien być uruchomiony na tylko JEDNYM komputerze w sieci lokalnej.

1.) Uruchom program ProStreet LAN Server.
   W katalogu instalacyjnym gry ProStreet uruchom następującą aplikację:

<Katalog instalacyjny ProStreet>\Online\Launcher.exe

na przykład "C:/Program Files/Electronic Arts/Need For Speed ProStreet/Online/Launcher.exe"

2.) Konfiguracja programu ProStreet LAN Server.

   W oknie programu ProStreet LAN Server wybierz "Settings->Edit". Dostępne są następujące opcje:

1.) Max Create Games (Maks. zakładanych gier): (Domyślnie 1)
2.) Server Port (Port serwera): (Domyślnie 10104)
3.) Port HTTP: (Domyślnie 8080)
4.) RSSFeed (Źródła RSS): (Domyślnie włączone)

   Wybierz liczbę gier, jakie mają być założone na serwerze. Jednocześnie mogą być założone maksymalnie 32 rozgrywki. Wybierz "OK". Aby zmiany zostały wprowadzone, serwer musi zostać ponownie uruchomiony. Uruchom ponownie serwer wybierając opcję "File->Restart".


Program ProStreet LAN Server: Serwer Web z wynikami rozgrywek.

   Wyniki rozgrywek LAN zebrane w programie ProStreet LAN Server mogą być oglądane za pomocą przeglądarki internetowej na dowolnym komputerze podłączonym do sieci LAN. Pamiętaj, że jeśli wyniki mają zostać sfinalizowane i zapisane na serwerze, sesja gry musi zostać zakończona i muszą z niej wyjść wszyscy gracze.

   Strona sieciowa z wynikami gier programu ProStreet LAN Server znajduje się domyślnie pod poniższym adresem: http://SERVERIP:8080.

   Jeśli chcesz zmienić port, pod którym działa serwer sieciowy, zmodyfikuj wartość "Server Port", którą można znaleźć w opcjach "Settings->Edit", w oknie programu ProStreet LAN Server.


Program ProStreet LAN Server: Źródła RSS 2.0 z wynikami rozgrywek.

   Serwer gry w sieci lokalnej natychmiast udostępnia źródła RSS zakończonych gier. Funkcja RSS dostępna jest w wersji RSS 2.0 i musisz posiadać kompatybilnego klienta RSS, aby dokonać subskrypcji źródła. (np. Mozilla Firefox w wersji 2 lub nowszej czy też Microsoft Internet Explorer w wersji 7 lub nowszej).

   Odnośnik do źródła RSS 2.0 znajduje się na witrynie programu ProStreet LAN Server pod adresem: http://SERVERIP:8080.

   Dodatkowo, plik xml RSS 2.0 znajduje się pod adresem:

http://SERVERIP:8080/lan-rss.xml


Często zadawane pytania oraz rozwiązywanie problemów.

1.) Jak mogę uruchomić ProStreet LAN Server na innym porcie?

   W oknie programu ProStreet LAN Server wybierz "Settings->Edit". Dostępne są następujące opcje:

- Max Create Games (Maks. zakładanych gier): (Domyślnie 1)
- Server Port (Port serwera): (Domyślnie 10104)
- Port HTTP: (Domyślnie 8080)
- RSSFeed (Źródła RSS): (Domyślnie włączone)

   W polu Server Port wpisz numer portu, z którego ma korzystać ProStreet LAN Server.

   Ponownie uruchom serwer LAN. Wybierz "File->Restart".


2.) Podczas próby założenia gry w sieci LAN otrzymuję komunikat "W programie ProStreet LAN Server stworzono już maksymalną liczbę rozgrywek. Zmień konfigurację serwera lub spróbuj ponownie."

   Program ProStreet LAN Server musi zostać skonfigurowany do obsługi większej liczby rozgrywek.

   W oknie programu ProStreet LAN Server wybierz "Settings->Edit". Dostępne są następujące opcje:

- Max Create Games (Maks. zakładanych gier): (Domyślnie 1)
- Server Port (Port serwera): (Domyślnie 10104)
- Port HTTP: (Domyślnie 8080)
- RSSFeed (Źródła RSS): (Domyślnie włączone)

   W polu Max Create Games zwiększ liczbę rozgrywek, jaką chcesz założyć. Jest to ogólna liczba jednoczesnych rozgrywek, jaką może obsługiwać ProStreet LAN Server. Sugerowane maksimum to 32 sesje.

   Ponownie uruchom serwer LAN. Wybierz "File->Restart".


3.) Nie udaje się automatycznie wykryć serwera LAN ProStreet.

   Po uruchomieniu programu ProStreet LAN Server na innym komputerze i wybraniu opcji LAN z głównego menu gry ProStreet, nie udaje się automatyczne wykryć serwera LAN i pojawia się prośba o ręczne wpisanie adresu IP oraz portu serwera.

   Aby automatyczne wykrywanie działało poprawnie, zarówno program ProStreet LAN Server jak i gra muszą działać w tej samej podsieci. Upewnij się, że zarówno serwer jak i gra ProStreet działają w tej samej podsieci IP.


4.) Gracze są podłączeni do serwera LAN, ale nie widzą tej samej listy rozgrywek?

   Prawdopodobnie w tej samej podsieci działa kilka serwerów LAN gry ProStreet. Na każdą sieć lokalną powinien być uruchomiony tylko JEDEN serwer gry ProStreet. Zamknij pozostałe serwery w sieci lokalnej.


5.) Jak mogę wyłączyć źródła RSS oraz serwer web?

   W oknie programu ProStreet LAN Server wybierz "Settings->Edit". Dostępne są następujące opcje:

- Max Create Games (Maks. zakładanych gier): (Domyślnie 1)
- Server Port (Port serwera): (Domyślnie 10104)
- Port HTTP: (Domyślnie 8080)
- RSSFeed (Źródła RSS): (Domyślnie włączone)

   Anuluj zaznaczenie opcji RSSFeed.

  Ponownie uruchom serwer LAN. Wybierz "File->Restart".


6.) Jak mogę uruchomić źródła RSS oraz serwer web na innym porcie?

   W oknie programu ProStreet LAN Server wybierz "Settings->Edit". Dostępne są następujące opcje:

- Max Create Games (Maks. zakładanych gier): (Domyślnie 1)
- Server Port (Port serwera): (Domyślnie 10104)
- Port HTTP: (Domyślnie 8080)
- RSSFeed (Źródła RSS): (Domyślnie włączone)

   W polu http Port wpisz numer portu, z którego ma korzystać źródło RSS oraz serwer web.

   Ponownie uruchom serwer LAN. Wybierz "File->Restart".


7.) Jak mogę usunąć wyniki gier wyświetlane przez źródła RSS oraz serwer web?

   Zamknij program ProStreet LAN Server. Wybierz "File->Exit".

   Usuń następujące pliki:

<Katalog instalacyjny ProStreet>\Online\statsdb.bin
<Katalog instalacyjny ProStreet>\Online\gamelist-working.html
<Katalog instalacyjny ProStreet>\Online\lan-rss-working.html

   Usuń foldery plików zaczynające się od "LAN-Game-Results-":

<Katalog instalacyjny ProStreet>\Online\LAN-Game-Results-*

   Uruchom program ProStreet LAN Server: Uruchom następującą aplikację:

<Katalog instalacyjny ProStreet>\Online\Launcher.exe


8.) Jak mogę usunąć bazę danych z kontami graczy?

   Zamknij program ProStreet LAN Server. Wybierz "File->Exit".

   Usuń następujące pliki:

<Katalog instalacyjny ProStreet>\Online\playerDB.txt

   Uruchom program ProStreet LAN Server: Uruchom następującą aplikację:

<Katalog instalacyjny ProStreet>\Online\Launcher.exe

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz