Tunngle - wymuszony restart.

   Zdarza się iż pojawił się nowy błąd w Tunngle, który to błąd nie został wyłapany przez programistów w trakcie pisania Tunngle. 

   Przez ten błąd właśnie Tunngle działa niepoprawnie lub zawiesza się w (nie)regularnych odstępach czasu. 

   Jeśli znalazłeś rozwiązanie tego błędu, lub możesz opisać dokładnie co się wydarzyło w chwilach przed i po pojawieniu się tego błędu, możesz go zgłosić na forum .   Jest także rozwiązanie, czyli wymuszone uruchomienie Tunngle. Aby dokonać wymuszonego restartu Tunngle, wykonaj odpowiednio:


1.) Uruchom ponownie komputer i zaloguj się na koncie z uprawnieniami administratora.
2.) Następnie przejdź do wiersza poleceń:
a.) Start -> uruchom -> cmd.
3.) Wpisz w oknie konsoli:
a.) taskkill /f /IM Tunngle.exe
net stop TunngleService
          taskkill /f /IM Tnglctrl.exe 
          net start TunngleService 


   Pamiętaj, iż po każdorazowym wpisaniu polecenia w konsoli, zatwierdzaj je poprzez wciśniecie klawisza enter.  

   Możesz także wrzutowy plik wsadowy ( *.bat ) który to plik będziesz uruchamiał ilekroć błąd się pojawi. Poniżej zawartość takiego pliku ( zapisujemy jako nazwa_pliku.bat

@echo off
echo ===============================
echo Zamykanie Tunngle...
taskkill /f /IM Tunngle.exe
net stop TunngleService
taskkill /f /IM Tnglctrl.exe
echo Ponowne uruchamianie adaptera Tunngle...
netsh interface set interface Tunngle DISABLED
netsh interface set interface Tunngle ENABLED
echo WYKONANO
echo Uruchamianie usługi...
net start TunngleService
echo WYKONANO
echo ===============================

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz