Tunngle - błąd [4-112]

Powody dla których otrzymujesz taki komunikat ( obrazek poniżej ):1.) Zapora systemu Windows blokuje Tunngle połączenie wychodzące i/lub przychodzące.
2.) Inny zainstalowany firewall blokuje Tunngle połączenie wychodzące i/lub przychodzące.
3.) Firewall wbudowany w router blokuje Tunngle połączenie wychodzące i/lub przychodzące.
4.) Nie można ustanowić połączenia UDP.


Rozwiązania tego problemu.

1.)  Zapoznaj się z tematem - Firewall - Informacje & Konfiguracja - aby przekonać się jak powinna wyglądać konfiguracja Zapory systemu Windows.
2.) Zapoznaj się z tematem -   Firewall - Informacje & Konfiguracja oraz z tematem Konfiguracja komputera i Tunngle do instalacji, używania i grania- aby przekonać się jak powinna wyglądać konfiguracja innych zainstalowanych firewalli.
3.) W rzadkich przypadkach w Twoim routerze jest dodatkowo wbudowany firewall, który to nie skonfigurowany blokuje Tunngle poprawne połączenia. W takim przypadku musisz albo ustanowić wyjątki dla połączenia Tunngle, lub zdezaktywować wbudowany firewall. 
4.) Może się zdarzyć iż podczas usuwania firewalla ( norton, eset lub inny ) niektóre jego komponenty nie zostały poprawnie usunięte lub  nie zostały usunięte w ogóle. W temacie Firewall - Informacje & Konfiguracja opisane są narzędzia, pozwalające na poprawne usuniecie firewalla wraz z jego komponentami.  

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz