Udostępnianie plików


Opisane tutaj jest/będzie:

 • użyj prostego udostępniania plików vista/xp
 • jak wyłączyć udostępnianie plików 
 • jak wymieniać się plikami przez hamachi 


   Pamiętaj także, iż istnieje bardziej zaawansowana opcją udostępniania plików, w której masz całkowitą kontrole w udostępnianiu plików. Poradnik, z dokładnym opisem oraz obrazkami, znajduje się w linku poniżej:

Serwer FTP ... czyli jak szybko udostepniac pliki.Ważne


1. Jeśli podczas instalacji hamachi, zaznaczyłeś opcje 

 •   blokuj niezabezpieczone usługi ms windows
Musisz to poprawić, abyś mógł bez przeszkód udostępniać i pobierać pliki. Aby to uczynić, postępuj zgodnie z niżej opisanym krokami. 

  
 1.  Uruchom hamachi.
 2.  Przejdź do preferencji. 
 3.  Tutaj wyszukujesz 'Bezpieczenstwo' i ODZNACZASZ 'blokuj niezabezpieczone uslugi ms windows'. W przeciwnym razie, będziesz miał poważne problemy ze znalezieniem opcji przeglądaj w swoim hamachi.


  Zaczynamy od najprostszych spraw, a będzie nie proste udostępnianie plików. Dotyczy to tylko xp professional. Wersja Home ma ta opcje jako domyślnie włączona. 

  Otwierasz 'Mój komputer' z menu 'Narzędzia' wybierasz 'Opcje folderów'. Tutaj w zakładce 'Widok' zaznaczasz 'użyj prostego udostępniania plików (zalecane)' .


   Kolejna czynnością będzie przejście do panelu sterowania -> połączenia sieciowe. Tutaj klikasz prawym przyciskiem myszy na połączeniu hamachi i wybierasz 'właściwości'. Teraz upewniasz się, ze opcje 'klient sieci microsoft networks' oraz 'udostępnianie plików i drukarek ...' są ZAZNACZONE

   Jeszcze jedną i ostatnią sprawą w prostym udostępnianiu plików, jest posiadanie katalogu 'dokumenty udostępnione' ustawionego jako katalog udostępniany. Domyślnie, po zastosowaniu powyższych czynności, tak powinno być.  Jeśli jednak z jakiegoś powodu tak się nie stało, przejdź do 'mój komputer', teraz kliknij prawym na katalogu 'dokumenty udostępnione' wybierz 'właściwości'.

   W nowo otwartej zakładce 'udostępnianie' wybierz 'udostępnij ten folder w sieci'. Co bardzo istotne, możesz także zaznaczyć opcje' zezwalaj użytkownikom sieciowym na zmianę moich plików'.  Wiąże się to jednak z ryzykiem, gdyż pozwala innym na dokonywanie zmian w danym katalogu. To jednak jest już na Twoja odpowiedzialność. Rozpoczynamy wyższa szkole jazdy, czyli wtajemniczenia ciąg dalszy

   Tutaj poznamy, jak co gdzie i czym pogrzebać, aby mieć większe niż w przypadku zwykłego udostępniania, prawo do decydowania kto jak i kiedy będzie mógł nasze pliki przeglądać.  W przypadku zastosowania tej metody do udostępniania plików, każdy z chętnych, będzie musiał podać hasło wraz z loginem. To jest ta ważna forma zabezpieczeń, która daje nam możliwość wyboru osób z którymi będziemy udostępniać własne zasoby. 


WYŁĄCZ PROSTE UDOSTĘPNIANIE PLIKÓW

Działa to tylko na xp prof. 

XP PROF

 1.   Postępując jak podczas włączania udostępniania plików, teraz musimy to WYŁĄCZYĆ. Czyli robimy wszystko to, co było napisane poprzednio w punkcie 3. Z tą mała różnica, że teraz ODZNACZAMY  wartość 'użyj prostego udostępniania plików (zalecane)'. 
 2.     Ważnym jest także, aby upewnić się, że w usługach Windows, usługa 'stacja robocza' działa i jest automatycznie włączana podczas każdego uruchamiania komputera. Jeśli tak się nie dzieje, klikamy na start -> uruchom i wpisujemy 'services.msc'. Tutaj możemy wyszukać interesująca nas usługę, i jesli zachodzi taka potrzeba, zmienić jej stan działania. 


VISTA

 1.   Start panel sterowaniacentrum sieci i udostepniania.
 2.   Teraz wybieramy połączenie hamachi i 'dostosuj'.
 3.    Będąc we właściwościach połączenia, ustawiamy je jako 'siec prywatna'. 
 4.   W opcjach 'udostępnianie' możesz teraz ustawić udostępnianie jako włączone.
 5.   Zapisz ustawienia, tak jak to jest wymagane.
 6. Kolejnym krokiem, jest wybranie katalogu, który chcesz udostępniać. Po prostu w opcjach udostępniania, możesz wybrać, który z userow jest uprawiony do przeglądania wyżej wybranego katalogu.  


Windows xp prof pozwala na ukrycie katalogu udostępnionego. Oznacza to, że osoba, która będzie chciała przeglądać wybrany katalog, będzie musiała podać pełna jego ścieżkę.

Dla przykadu: 


'\\hamachiIP\nazwa_katalogu_udostępnionego'


Aby ukryć własne zasoby udostępnione,  należy:
 • przejść do 'wiersz poleceń'
 • wpisać 'net config server /hidden:yes'
 • udostępnić katalog, tak jak to robione było do tej pory


   Pamiętaj. Po zastosowaniu tego,  każda osoba, która będzie chciała przeglądać Twoje zasoby, będzie musiała podać pełną ścieżkę. Lub sam to będziesz musiał uczynić, poprzez komunikator lub chat.Błędy/problemy występujące podczas udostępniania plików

Pamiętaj, że wyłączenie firewalla, nic nie pomoże. Niezbędne jest skonfigurowanie tegoż, aby udostępnianie było możliwe. Upewnij się, że możesz pingować partnera, którego zasoby chcesz przeglądać. Wymagane jest także, aby chat działał w obydwie strony. Jeśli tak się nie dzieje, firewall blokuje te funkcje i musi zostać skonfigurowany. 


Upewnij się, że możesz przeglądać katalog, który udostępniłeś


Aby mieć pewność, że katalog, który właśnie przed chwila udostępniłeś, jest możliwy do przeglądania, wykonaj co następuje:
 • Start -> Uruchom
 • wpisz "\\5.x.x.x" i kliknij 'OK'
(pamiętaj że '5.x.x.x' to Twój adres ip hamachi)


   Jeśli otrzymujesz komunikat z błędem, uruchom hamachi ponownie i teraz spróbuj wykonać powyższe kroki raz jeszcze. Jeśli teraz, zamiast okna w którym będą Twoje udostępnione pliki/katalogi pokaże się inny błąd, oznacza to, że musisz raz jeszcze zastosować się do porad dotyczących udostępniania plików/katalogów oraz musisz się upewnić, że ew. firewall jest poprawnie SKONFIGUROWANY.


Możesz także, w wierszu poleceń użyć polecenia 

'net share'

aby upewnić się, ze Twoje katalogi, które uczyniłeś udostępnionymi, są widoczne dla innych.  Oczywiście, jeśli po zastosowaniu tej komendy, nie otrzymasz listy udostępnionych zasobów, oznacza to, że nic nie masz udostępnionego. Co oznacza zastosowanie się do wszystkiego co było opisane powyżej, po raz kolejny. Autoryzacja - ważne słowo.

   Sam windows jest ciekawie zbudowany. I aby móc przeglądać i pobierać ew. zasoby z komputera udostępnionego, sami także musimy wykonać czynności, które pozwalają na udostępnianie. Nie wykonanie tego kroku, powodować będzie, że za każdym razem, gdy będziemy chcieli przeglądać dany komputer w sieci, tenże komputer będzie nas prosił o podanie loginu i hasła. Będzie nas uważał za intruzów, bo nie mamy udostępnionych zasobów, pozwalających na nasza identyfikację. 


Ścieżka \\5.x.x.x nie istnieje lub nie jest katalogiem. 

   Błąd ten oznacza, że albo firewall blokuje połączenie z komputerem, który chcemy przeglądać, lub udostępnianie na tym kompie nie jest wykonane poprawnie.

\\5.x.x.x jest nie dostępne. Możesz nie mieć uprawnień aby przeglądać ....

   Błąd ten jest zwracany w przypadku, gdy udostępnianie na wybranej maszynie jest WYŁĄCZONE.
W rejestrze systemu Windows, znajdź klucz
'HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\restrictanonymous'
Wartość tego klucza powinna być ustawiona na '0' , jeśli używasz prostego udostępniania plików.

Logon failure: The user has not been granted the requested logon type at this computer

   Tutaj problemem jest polityka prywatności. Najczęściej, problemy występują na końcu łańcucha udostępniania. Aby poprawić ten błąd, upewnij się, ze jesteś zalogowany jako administrator. Także i osoba na drugim końcu łańcucha udostępniania, powinna wykonać te czynności. 

 1.   Start -> uruchom i wpisz 'gpedit.msc'
 2.   Przejdź do 'konfiguracja komputera' dalej do 'ustawienia systemu windows' i 'ustawienia zabezpieczeń'
 3.  Tutaj 'zasady lokalne' i dalej do 'przypisywanie praw uzytkownika
 4.   Tutaj sprawdzisz poprawność dwóch ostawień:
 •   'uzyskiwanie dostepu do tego komputera z sieci'
 •   'odmowa dostepu do tego komputera z sieci'


W pierwszym, czyli w 

'uzyskiwanie dostepu do tego komputera z sieci'


 klikasz dwa razy i upewnij się że konto gość jest tutaj dodane. To konto wymagane jest w przypadku, gdy planujesz używać 'prostego udostępniania plików'.  Tutaj także powinna się znaleźć nazwa komputera, który chcesz przeglądać. Tak aby polityka prywatności, została nawiązana pomiędzy tymi komputerami. 


W kolejnym, czyli w 

'odmowa dostępu do tego komputera z sieci'

klikasz dwa razy i upewnij się, że nazwa komputera, który to chcesz przeglądać, nie znajduje się tutaj na liście. Jeśli jest, a Ty chcesz przeglądać ten komputer, powinieneś go z tej listy usunąć i przenieść na listę w

'uzyskiwanie dostepu do tego komputera z sieci'. 

Tutaj także, jeśli przestaniesz używać 'prostego udostępniania plików' powinieneś umieścić konto gościa. 


   Teraz, jeśli upewniłeś się, że opcje tutaj wymienione, zgadzają się na obu komputerach, które to maja się wzajemnie wymieniać zasobami, możesz pozamykać wszystkie okna. 


Aby wymusić w windows, aby zmiany wprowadzone zostały natychmiast


start -> uruchom -> command.com 

Tutaj wpisz 

'/force'


i zmiany zostaną zastosowane 'od reki'. 

Pamietaj. Konto gość umieszczane jest na liście 'odmowa dostępu do tego komputera z sieci' tylko i w przypadku, gdy otrzymujesz taki błąd

Logon failure: The user has not been granted the requested logon type at this computer

W przeciwnym, jeśli umieściłeś tam konto gościa, udostępnianie stanie się NIEMOŻLIWE. 

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz